ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ได้เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาถึงในวันนี้เป็นเวลา ๕๐ วันเต็ม ภาพชินตาที่ทุกคนได้เห็นเป็นประจำทุกวันก็คือ ภาพของพระภิกษุชราใจดีผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบข้าวสาร จำนวน ๕๐ ถุง ปัจจัย ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และได้เมตตามอบปัจจัยแก่วิทยาลัยสงฆ์สุรษฎร์ธานีและวิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยละ ๕,๐๐๐ บาท

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้ได้รับธารน้ำใจจาก ร.ท.บุญช่วย จิรเกียรติ และภรรยา ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 3,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้มีธารน้ำใจจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบุญเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.รศ.กันยา ปาละวิวัธน์ ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท 2.คุณวันทนี แซ่เซ่ง(บะหมี่กรอบชัย) ร่วมบุญถวายบะหมี่ จำนวน 600 ก้อน 3.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 300 บาท 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ได้เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาถึงในวันนี้เป็นเวลา ๔๗ วันเต็ม ภาพชินตาที่ทุกคนได้เห็นเป็นประจำทุกวันก็คือ ภาพของพระภิกษุชราใจดีผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเป็นกันเอง เหมือนอยู่กับบ้านตนเอง เป็นการให้ประดุจพ่อดูแลลูก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

บรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นประจำทุกวัน เช้า-เพล ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะเมตตาลงพื้นที่ดูแล้ว การทำงานของคณะทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้เปิดให้มีโรงทานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) กลุ่มเพื่อนหมอเจน คุณภาพิมล แหวนทองคำ ผู้อำนวยการ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เจ้าของศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระยะยาว ไทยสัปปายะ บ้านสุภาพ ภาพิมล องค์รวมบำบัด นำน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอมชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง(ร่วมบุญถวายเป็นครั้งที่2) พร้อมน้อมถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 10,085 บาท(หนึ่งหมื่นแปดสิบห้าบาท) แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้มีธารน้ำใจจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบุญเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบุญด้วยจำนวน 100 ถุง 2.คุณคุณรัตนา กรองผกา คุณนพเก้า สถจริตกุล ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 1,000 บาท 

Read more