ข่าวสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ - kachon.com

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตามที่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อาราธนาเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แต่งตั้งรองประธานสำนักงานกำกับฯ แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสำนักงานกำกับฯ และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงาน รองหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้ารับเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายบรรพชิต แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ และพระเถรานุเถระ ข้าราชการ เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราขวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Somdej Phra Buddhachan Director of the Sangha Council presided over the ceremony to hand over the Supreme Patriarch Appoint a consultant to the President of the Office of Dhammaduta Oversight

Monday, March 7, 2012, His Holiness Somdej Phra Buddhachan Director of the Sangha Council Eastern Great Primate Abbot of Wat Traimit Wittayaram Metta was the chairman of the Supreme Patriarch. according to your grace Somdej Phra Maha Thirachan President of the Office of Oversight of Dhammaduta to Overseas Arathana presided over the ceremony to hand over the Supreme Patriarch's orders. Appoint a consultant to the President of the Office of Dhammaduta Oversight Appoint the Vice President of the Regulatory Office appoint a secretary Assistant Secretary to the Chairman of the Regulatory Office and appoint the head of the office deputy head of the office Secretary of the Dhammaduta Supervision Office

In this regard, His Excellency Reverend Father Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Appointed to the position Advisor to the President of the Office Supervising the Dhammaduta to go abroad, the ordination department, appointed on 30 November B.E. Appointing a working group of the Office of Dhammaduta Supervision Overseas and honored to support the propagation of Buddhism abroad at the Phra Chetuphon Wimonmangklaram Temple Phra Borommaharakwang Subdistrict, Phra Nakhon District, Bangkok

崇迪帕佛禪僧團理事會理事主持交接太祖大典任命一名顧問擔任法學監督辦公室主席

2012 年 3 月 7 日,星期一,崇迪帕佛禪尊者僧團理事會理事東方大靈長類動物Wat Traimit Wittayaram 的住持Metta是最高祖師的主席。照你的恩典Somdej Phra Maha Thirachan法外監督辦公室主任阿拉薩那主持了交接太祖命令的儀式。任命一名顧問擔任法學監督辦公室主席任命監管辦公室副主任任命秘書監管辦公室主任助理秘書並任命辦公室主任辦公室副主任法務督導處秘書

對此,神父閣下Phra Phrom Watcharamethi,第 9 區院長,鄭王廟的住持被任命為職位辦公室主任顧問督導法師出國,受戒部於佛歷 11 月 30 日任命。委任海外正法監督辦公室工作組並有幸在Phra Chetuphon Wimonmangklaram寺支持佛教的海外傳播Phra Borommaharakwang Subdistrict, Phra Nakhon District, 曼谷

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。