ข่าววัดมหาพฤฒารามจัดพิธีบวงสรวงกราบไหว้ขอพร และห่มผ้าพระนอน ณ วิหารพระนอน สมโภชครอบรอบ ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร - kachon.com

วัดมหาพฤฒารามจัดพิธีบวงสรวงกราบไหว้ขอพร และห่มผ้าพระนอน ณ วิหารพระนอน สมโภชครอบรอบ ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วัดมหาพฤฒารามจัดพิธีบวงสรวงกราบไหว้ขอพร และห่มผ้าพระนอน ณ วิหารพระนอน สมโภชครอบรอบ ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร 

พิธีบวงสรวงกราบไหว้ขอพร และห่มผ้าพระนอน ณ วิหารพระนอน วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เปิดงานสมโภชครอบรอบ ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒาราม เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาบำเพ็ญกุศลใหว้พระปิดทอง ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และร่วมบูชาวัตถุมงคล หลวงพ่ออินทร์ - ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นสมโภช ๑๗๐ ปี สมทบกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารเขตพุทธาวาสวัดมหาพฤฒาราม

โดยพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม ได้มอบหมายให้พระศรีสิทธิวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำญาติโยมบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่เวลา 06:30 น. เริ่มพิธีบวงสรวงทวยเทพเทวดา ผู้ปกปักรัษาองค์พระนอน เวลา 08:30 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และชัยมงคลคาถา เวลา 10:00 น. พิธีห่มผ้าพระนอน พระสงฆ์ สวดชยันโต และอนุโมทนา เวลา 11:00 น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัย และเครื่องไทยทาน เป็นการเสร็จพิธี

โดยหลวงพ่อพระนอนวัดมหาพฤฒาราม นั้น เป็นพระนอนเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีขนาดความยาว ๑๙ เมตร ใหญ่เป็นอันดับสองในกรุงเทพมหานครรองจากพระนอนวัดโพธิ์  ซึ่งทางวัดมหาพฤฒารามได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์ เสริมชะตาราศรี แก้ปีชงในปีนี้เพื่อเป็นการฉลองสมโภช ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒาราม และร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์เขตพุทธาวาส บูชาวัตถุมงคลของวัดในโอกาสนี้ด้วย

Wat Maha Phruettharam held a ceremony to pay respect to the blessings. and clothe the reclining Buddha image at the reclining Buddha Viharn for the 170th Anniversary Celebration of Wat Maha Phruettharam Worawihan

worship ceremony and clothe the reclining Buddha image at the reclining Buddha Viharn of Wat Maha Phruettharam Worawihan Opening ceremony of the 170th Anniversary Celebration of Wat Maha Phruettharam To provide opportunities for Buddhists to come and make merit, pay homage to Phra Pidthong, make offerings, keep the precepts, practice meditation, and join in worshiping sacred objects. Reverend Father In - Thao Wessuwan, 170 years old model, contributed to the restoration fund of Phra Viharn, Phuttawat District, Maha Phruettharam Temple
 
by His Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Abbot of Wat Maha Phruettharam has assigned Phra Sri Sittiwithes assistant abbot with the clergy Bring relatives to make merit from 6:30 a.m. Start the ceremony to worship gods and deities. Guardians of the Reclining Buddha Time 08:30 Monks chant Phra Phutthamon Noppakroh and Chaimongkhon Katha Time 10:00 The reclining ceremony, monks recite Jayanto and meditate at 11:00 AM, offer food to the monks. Pale, offering things and Thai food offerings is the completion of the ceremony

The reclining Buddha image of Wat Maha Phruettharam is an ancient and sacred reclining Buddha since the Ayutthaya period. It measures 19 meters in length and is the second largest in Bangkok after the reclining Buddha image of Wat Pho. which the Maha Phruettharam Temple gave the opportunity for Buddhists to come and pay their respects for auspiciousness enhance the fate of Sri Fix the brew year this year to celebrate the 170th anniversary of Wat Maha Phruettharam. and join in making merit for the restoration of Phutthawat District Worship the sacred objects of the temple on this occasion as well.

Wat Maha Phruetttharam 舉行了儀式以表達對加持的敬意。並在臥佛 Viharn 為臥佛像穿上衣服,以慶祝 Wat Maha Phruettharam Worawihan 170 週年慶典

祭祀儀式並在Wat Maha Phruettharam Worawihan 的臥佛Viharn 為臥佛形象披上衣服Wat Maha Phruettharam 170 週年慶典開幕式為佛教徒提供機會來做功德,頂禮膜拜,供養,持戒,修行,參拜聖物。 Reverend Father In - Thao Wessuwan,170 歲的模特,為 Maha Phruettharam 寺 Phuttawat 區 Phra Viharn 的修復基金捐款
 
由瑪哈查克里詩琳通公主殿下Wat Maha Phruettharam 的住持已指定 Phra Sri Sittiwithes方丈助理與神職人員早上 6 點 30 分開始帶親人做功德,開始祭祀神靈的儀式。臥佛守護者時間 08:30 僧人念誦 Phra Phutthamon Noppakroh 和 Chaimongkhon Katha 時間 10:00 臥佛儀式,僧侶們在上午 11:00 誦讀 Jayanto 和打坐,供養僧眾。是儀式的完成

Wat Maha Phruettharam的臥佛像是大城府時期以來古老而神聖的臥佛。它長 19 米,是曼谷僅次於臥佛寺的第二大佛像。 Maha Phruettharam 寺讓佛教徒有機會前來參拜為吉祥提升斯里的命運修復今年的釀造年份,以慶祝 Wat Maha Phruettharam 170 週年。並為恢復普他瓦特地區貢獻力量在這個場合也崇拜寺廟的神聖物品。

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。