ข่าววัดอรุณราชวรารามเปิดพื้นที่จัด 2 งานใหญ่ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ และ Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 - kachon.com

วัดอรุณราชวรารามเปิดพื้นที่จัด 2 งานใหญ่ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ และ Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วัดอรุณราชวรารามเปิดพื้นที่จัด 2 งานใหญ่ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ และ Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แจ้งข่าวงานกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 ทางวัดอรุณราชวรารามได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัด 2 งานใหญ่ คือ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” ของ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยงานกิจกรรม “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” จะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 17 เมษายน 2565 และ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด ทางวัดจึงแบ่งพื้นที่การจัดทั้งสองกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

Wat Arun Ratchawararam opens the area to organize 2 large events, the evening of the Great Songkran Festival and the Water Festival 2022, the Thai way of life water festival. During Songkran Festival 2022

Venerable Phra Det Phra Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assign Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun (Chumphon Nitisaro), Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Informing the news of activities during Songkran Festival, April 13-15, 2022, Wat Arun Ratchawararam has allowed the use of the venue to organize 2 large events, namely "Yen Tua La Maha Songkran" by the Tourism Authority of Thailand.

and "Water Festival 2022, the Thai way of life festival" of Thai Beverage Public Company Limited. "Yen Tua La Maha Songkran" will be held on April 9 - 17, 2022, and "Water Festival 2022, the Thai Way of Life Festival" will be held on April 13 - 15, 2022 to prevent congestion. The temple therefore clearly divides the area of ​​the two activities. To prevent the spread of COVID-19

Wat Arun Ratchawararam 開放該地區舉辦 2 場大型活動,即潑水節之夜和 2022 年潑水節,即泰國生活方式潑水節。 2022年潑水節期間

尊貴的帕德帕Phra Phrom Watcharamethi,第 9 區院長,鄭王廟的住持指定帕庫拉德素瓦塔那拉達那坤 (Chumphon Nitisaro),鄭王廟秘書 - 鄭王廟助理住持2022 年 4 月 13 日至 15 日潑水節期間的活動消息,鄭王廟已允許使用該場地組織 2 項大型活動,即泰國旅遊局的“Yen Tua La Maha Songkran”。

Thai Beverage Public Company Limited 的“2022 水節,泰國生活方式節”。 “Yen Tua La Maha Songkran”將於 2022 年 4 月 9 日至 17 日舉行,“2022 年潑水節,泰國生活方式節”將於 2022 年 4 月 13 日至 15 日舉行,以防止擁堵。寺廟因此明確劃分了兩種活動的區域。為了防止 COVID-19 的傳播

.......

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358483

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358440

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。