ข่าวพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบไปด้วย

๑. พระครูรัตนวิหารธรรม (มณี) ฉายา ฐานิสฺสโร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหนองฮี แทนพระครูวีรธรรมประยุต ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองฮีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
​๒. พระครูจารุธรรโมภาส (ทองพูล) ฉายา เตชวโร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช แต่งตั้งใหม่ มีวัดจำนวน ๖๐ วัด
​๓. พระครูสุเทพปัญญาภรณ์ (วิเชียร) ฉายา อิสฺสโร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ แทนพระครูปริยัตยาภรณ์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. พระครูวาปีจันทคุณ (อัศเจรีย์) ฉายา จนฺทวณฺโณ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี แทนพระครูอุดมชวนกิจ ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
​๕. พระครูสุนทรวนาภิรม (สุพรรณ์) ฉายา สุนฺทโร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ แทนพระครูประทุมกิจวิมล ที่ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณฯ เมตตาให้โอวาทอันเป็นมหามงคล มอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง แก่พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น คือ เจ้าคณะเภอและรองเจ้าคณะภาคอำเภอ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้ง ๕ รูป ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam presided over the ceremony to appoint the district dean and deputy district dean in the Sangha Administration Region 9

Thursday, April 21, 2012 at 1:00 p.m. Phra Det Grace of Luang Por Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam presided over the ceremony to appoint the district dean and deputy district dean In the Sangha Administration Region 9 by the monks who have been appointed to be the district clergyman and the district clergy deputy in the Sangha Administrative Region 9 consist of

1. Phrakhru Rattanawihantham (Mani), nicknamed Thanissaro, to be the clergyman of Nong Hi District. instead of Phrakhru Wirathamprayut who has been appointed as an advisor to the Priest of Nong Hee District on August 31, 2021
2. Phrakhru Jaruthonmophas (Thong Pool), nicknamed Techawaro, to be the deputy primate of Yang Si Surat District, newly appointed with 60 temples
3. Phrakhru Sutheppanyaphon (Wichien), nicknamed Issaro, to be the deputy clergyman of Somdet District. instead of Phrakhru Pariyatayaporn who was approved to be appointed as a clergyman of Somdet District on March 17, 2020
4. Phra Khru Vapi Chanthakhun (Asajeri), nicknamed Chandavanno, to be the deputy clergyman of Thawat Buri District. instead of Phrakru Udomchuankit who have been appointed to be an advisor to the Thawat Buri District Dean on August 20, 2020
5. Phrakhru Sunthonwanapirom (Suphan), nicknamed Suntaro, to be the deputy clergyman of Pathumrat District. instead of Phrakhru Prathumkitwimon who passed away on November 4, 2021

On this occasion, His Highness Have mercy on the auspicious sermon Provide guidelines for performing duties in an appointed position for bishops of all levels, namely the district dean and the district dean All 5 newly appointed statues at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

Phra Phrom Watcharamethi,第 9 區院長,鄭王廟的住持主持區長、副區長聘任儀式在僧伽行政區 9

2012 年 4 月 21 日星期四下午 1:00 Phra Phrom Watcharamethi,第 9 區院長,鄭王廟的住持主持區長、副區長聘任儀式在僧伽行政區 9 由被任命為僧伽行政區 9 的地區神職人員和地區神職人員的僧侶組成:

1. Phrakhru Rattanawihantham (Mani),綽號 Thanissaro,是 Nong Hi 區的神職人員。而不是 Phrakhru Wirathamprayut 2021 年 8 月 31 日被任命為農熙區神父顧問
2. Phrakhru Jaruthonmophas (Thong Pool),綽號 Techawaro,將成為 Yang Si Surat 區的副大主教,新任命 60 座寺廟
3. Phrakhru Sutheppanyaphon (Wichien),綽號 Issaro,擔任 Somdet 區的副神職人員。而不是 Phrakhru Pariyatayaporn 2020 年 3 月 17 日獲准被任命為 Somdet 區的神職人員
4. Phra Khru Vapi Chanthakhun(Asajeri),綽號Chandavanno,擔任Thawat Buri區的副神職人員。而不是Phrakru Udomchuankit誰被任命2020 年 8 月 20 日成為 Thawat Buri 區院長的顧問
5. Phrakhru Sunthonwanapirom (Suphan),綽號 Suntaro,為 Pathumrat 區的副神職人員。而不是 Phrakhru Prathumkitwimon誰於 2021 年 11 月 4 日去世

值此之際,殿下慈悲吉祥佈道提供履行職責的指導方針在指定的位置各級主教,即區長和區長Ubosot,Wat Arun Ratchawararam 的所有 5 座新任命的雕像曼谷艾曼谷

.......

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358483

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358440

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。