ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในการประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามในวาระพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมงานบำเพ็ญกุศลศพพระสุนทรกิจจาภิรักษ์ (สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ ทองย้อย) ณ โรงเรียนเผือกวิทยาประสาธน์ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเป็นกันเอง เหมือนอยู่กับบ้านตนเอง เป็นการให้ประดุจพ่อดูแลลูก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม ร่วมบุญเป็น 3,000 บาท 2.คุณอัมพรฮัสซีส คุณจันทกานต์ จันทร์พวง คุณไวพจน์ หินวิเศษ ร่วมบุญด้วยมะม่วง 60 ลัง มะม่วงกวน 2 ลัง 3.ผ.อ.ฤาชาข์-วันวิสา ประสาทแก้ว เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้มีธารน้ำใจจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบุญเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.ดร.นิคม ผลจานิชย์ และคุณวิมลศรี ผลจานิชย์ ร่วมบุญด้วยข้าวสาร จำนวน 80 กิโลกรัม 2.คุณทิพย์วรินทร ผริตาวิราพันธ์ ร่วมบุญด้วยข้าวสาร จำนวน 70 กิโลกรัม ซีอิ้ว จำนวน 1 ลัง เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะทีมงานรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ทางช่อง3 โดย คุณศันสนีย์ นาคพงษ์ ถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และร่วมสัมภาษณ์ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นการทำงานบุญวันที่ ๓๔ ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามในการเปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความลำบากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะเจ้าภาพร่วมถวายทำบุญวันนี้โดย คณะศิษย์เก่าวัดอรุณราชวราราม ถวายปัจจัยจำนวน 6,๐๐๐ บาท แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการประสานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมบ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะเจ้าภาพร่วมถวายทำบุญวันนี้โดย คุณภิญญดา อรุณเดชาวุฒิ และครอบครัว ถวายปัจจัยจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการประสานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความลำบากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เมตตาลงพื่นที่โรงทานตรวจดูความเรียบร้อยในการบริการถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบความยากลำบาก     

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะเจ้าภาพร่วมถวายทำบุญวันนี้โดย คุณปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ, คุณรวิภา วัชภนานันท์ และครอบครัว จากโรงพยาบาลอินเตอร์เมตฯ ถวายปัจจัยจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more