ข่าวพุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญห่มผ้าพระนอนวัดมหาพฤฒารามรับดาวพระราหูย้ายราศี  - kachon.com

พุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญห่มผ้าพระนอนวัดมหาพฤฒารามรับดาวพระราหูย้ายราศี 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญห่มผ้าพระนอนวัดมหาพฤฒารามรับดาวพระราหูย้ายราศี 
      
วันที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๘.๐๐ น  ณ พระวิหารหลวงพ่อพระนอนวัดมหาพฤฒาราม พี่น้องประชาชนต่างหลั่งใหลเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาห่มผ้าหลวงพ่อพระนอนกันอย่างเนืองแน่น เพื่อรับดาวพระราหูย้ายราศีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  คณะสงฆ์วัดมหาพฤฒารามทั้งพระอาราม ได้เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยหลวงพ่อพระนอนวัดมหาพฤฒารามนี้ เป็นพระนอนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า ๒๐๐ ปี มีขนาดความยาว ๑๙.๒๕ เมตร นับเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯรองจากหลวงพ่อพระนอนวัดโพธิ์เท่านั้น ปัจจุบันหลวงพ่อพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม ได้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้ามากราบสักการะบูชาได้ทุกวัน

Buddhists parade to make merit, clothe the reclining Buddha image at Maha Phruettharam Temple, receive the Rahu stars, move the zodiac
      
On October 31, at 6:00 p.m., at the viharn of Luang Pho Phra Non, Maha Phruettharam Temple. People's brothers and sisters flocked to come and join the worshiping ceremony to worship the gods wrapped in Luang Pho Phra reclining cloth. To receive the stars, Rahu, move the zodiac signs to enhance the prosperity for yourself and your family The monks of Wat Maha Phruettharam and the whole monastery They have blessed the Buddha image and sprinkled holy water for the prosperity of the faithful people who attended this ceremony.

by Luang Pho Phra Non of Wat Maha Phruettharam It is an ancient reclining Buddha built in the Ayutthaya period, over 200 years old, with a length of 19.25 meters. It is the largest reclining Buddha image in Bangkok after Luang Pho Phra Non of Wat Pho only. Presently, Luang Pho Phra Ratchawachiraphon Abbot of Wat Maha Phruettharam gave the opportunity for congregants to come and worship every day

佛教徒遊行功德,在瑪哈普呂塔拉姆寺披上臥佛像,接受羅睺星,移動十二生肖
      
10 月 31 日下午 6:00,在 Maha Phruettharam 寺的 Luang Pho Phra Non 寺院。人們的兄弟姐妹們蜂擁而至,參加祭祀儀式,祭拜裹著龍婆臥布的天使。接收星星,羅呼,移動十二生肖,為你和你的家人增加繁榮Wat Maha Phruettharam 和整個寺院的僧侶他們為參加這個儀式的信眾們的繁榮昌盛祝福了佛像並灑了聖水。

作者:Wat Maha Phruetttharam 的 Luang Pho Phra Non這是一尊建於大城府時期的古老臥佛,距今已有200多年的歷史,全長19.25米,是曼谷僅次於臥佛龍臥佛寺的最大臥佛像。目前,Luang Pho Phra Ratchawachiraphon Wat Maha Phruettharam 的住持讓會眾有機會每天來敬拜

.......

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358483

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358440

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。