ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และนำคณะสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รอบพระพุทธปรางค์ เนื่องในวิสาขบูชา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พญายักษ์วัดแจ้งและเทพยดาอารักษ์ผู้คุ้มครองพระอารามตามโบราณประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลก่อนเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ยังได้เมตตาพา พลโท โกศล ชูใจ ชมโบราณสถานสำคัญต่างในพระอาราม พร้อมเมตตาพาชมเพื่อแนะนำโครงการอันเป็นมหากุศลในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ ประโยค ๓-๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ คณะสงฆ์ภาค ๙ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ รับไทยธรรม ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี ก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้า โดย ท่านอาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยงานกิจกรรม “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” จะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 17 เมษายน 2565 และ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด ทางวัดจึงแบ่งพื้นที่การจัดทั้งสองกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๔ เนื่องในโอกาสรำลึก ๙๗ ปีชาตกาล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๘.๐๐ น  ณ พระวิหารหลวงพ่อพระนอนวัดมหาพฤฒาราม พี่น้องประชาชนต่างหลั่งใหลเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาห่มผ้าหลวงพ่อพระนอนกันอย่างเนืองแน่น เพื่อรับดาวพระราหูย้ายราศีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ขอเชิญคณะศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธาใน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร/วรรณภาพ) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Read more