ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เมตตานำคณะสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รอบพระพุทธปรางค์ เนื่องในอาสาฬหบูชา ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

 คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๒๘ รูป ในวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและตรวจดูแลความเรียบร้อยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณ และมอบหมายให้คณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดถนนโบราณ(ช่วงหมู่กุฏิคณะ ๑ วัดอรุณ)ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ออกสำรวจถนนและพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ระหว่าง วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เส้นทางบ้านโนนเกษตร - วัดสิริบุญญาราม  ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งมีจุดที่พบความเสียหายจากอุทกภัย ๑.ถนนบ้านโนนเกษตร - บ้านดอนดู่ใหญ่ ๒.ถนนบ้านดอนดู่ใหญ่-บ้านวังหิน ๓.ถนนบ้านดอนดู่ใหญ่-บ้านดอนก่อ ๔.ถนนบ้านแก่งสนาม-วัดสิริบุญญาราม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ดำริให้ กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม จัดกิจกรรมทำความสะอาด เรารักษ์พระปรางค์ จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดลานรอบพระปรางค์ ทั้ง ๔ ทิศ รวมทั้งบริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาลงพื้นที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอารามช่วงหมู่กุฏิคณะ ๑ ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญของวัด เพื่อเมตตาให้ข้อแนะนำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอารามกับ พระเดชพระคุณ พระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ดูแลโครงการการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมดข

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

และพระเดชพระคุณ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระภิกษุอาพาธในเขตบางกอกใหญ่ และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนปรกอรุณ ประจำทุกวันที่ ๖ ของทุกเดือน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทุกวันเสาร์ ที่สอง ของทุกเดือน เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ริเริ่มก่อตั้งร้านกาแฟของวัดอรุณราชวราราม ในชื่อ "ARUN CAFE" "ดื่มเพียงแก้วเดียว ได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขใจ" เป็นร้านกาแฟเพื่อสวัสดิการของวัดอรุณราชวราราม วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ พระภิกษุ-สามเณร เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล และเพื่อการสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราราม ขอนิมนต์พระภิกษุ สามเณร และเจริญพรเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญ เจ้าหน้าที่วัดและญาติโยมทั่วไป ร่วมจิตอาสาตามโครงการเรารักษ์พระปรางค์ ทำความสะอาดพระปรางค์และบริเวณโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฏาคมนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Read more