ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วิทย์ วัดอรุณ หรือ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ บิ๊กบอสหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม นำภาพวาดพระเจ้าตากในตำนานที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน ภาพวาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มามอบให้พี่น้องที่น่ารัก น้าไก่ ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดชัยบาดาล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ที่ร้านครัวกาญจน์ บางแค

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เทพเจ้าแห่งความเมตตาพระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี กับภารกิจประจำวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตาเดินตรวจงานบูรณะวัดและงานบูรณะถนนโบราณ พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะทำงานอยู่เสมอ ท่านให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์โบราณสถานที่สุด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอถวายมุทิตา พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ, ดร. (ชุมพร นิติสาโร/วรรณภาพ) ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๖ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ในครั้งนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ขอกราบอนุโมทนา พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ถวายปัจจัย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาสั่งการให้สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) เลขาเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานการจัดสร้าง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่มมหาบารมี เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในพระอาราม ลงพื้นที่แก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อความสวยงาม และรองรับนักท่องเที่ยว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๔๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมวชิรสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐(ธ) เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๒ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ โดยท่านได้เมตตามอบหมายให้คณะสงฆ์สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร นิติสาโร) เป็นผู้ดูแลประสานงาน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานนำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และนำเวียนเทียนประทักษิณรอบพระพุทธปรางค์ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เวลา ๑๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระพุทธปรางค์

Read more