ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕-๘ เรียบเรียงโดย พระปิยโสภณ และบุญสืบ อินสาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้ความช่วยเหลือ นายสุรพงษ์ จันลิ้ม สมาชิกชมรมศิษย์วัดอรุณราชวราราม ที่ประสบอัคคีภัยใหม้บ้านทั้งหลัง ณ ชุมชนลานโพธิ์ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม มอบหมายให้คณะกองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ควันจากการสุมหุ่นหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง เกิดการเรียงตัวแบบน่าประหลาดใจ ลักษณะคล้ายพญายักษ์ถือกระบอง เป็นนิมิตหมายว่าเทพยดาพญายักษ์มเหศักดิ์แห่งวัดอรุณราชวราราม รับทราบโดยทิพยญาณในการทำพิธีในครั้งนี้ จึงบันดาลให้ควันสุมหุ่นพวยพุ่งขึ้นเป็นรูปพญายักษ์กลางนภากาศ ต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้นับพันคน 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) เจ้าของหนังสือพิม์กะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตามอบปฎิทินของวัดอรุณราชวราราม ประจำปี 2565 เป็นของขวัญปีใหม่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความรักความศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วฝั่งธนบุรี โดย คุณหมู - สา ไร่ไดม่อนนุก คุณเงาะ สิงโตไทย คุณปุก - คุณเป้ ลูกชัยมงคล พร้อมหัวหน้าคณะสิงโต มังกรทองทั่วฝั่งธนบุรี ได้พร้อมใจกันร่วมเดินทางมาจัดการแสดง เพื่อถวายความเคารพเทิดพระเกียรติถวายแด่องค์พระบาทสมเ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันเสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลโท ปณต แสงเทียน เชิญผ้าไตร ไทยธรรม ผลไม้ พระราชทาน มาถวายแด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และคณะกรรมการสงฆ์ร่วมประชุมกับตัวแทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในหลายภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

Read more