ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานพุ่มเทียนซึ่งทรงพระกรุณาอุทิศเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ถวายแด่พระราชาคณะในพระอารามจำนวน ๙ รูป ๑. พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นตัวแทนน้องรัก เสธเสก พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมบุญถวายข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 39 ถุง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อนคุณนายจิ๊บ คุณธันวานันท์ ศิริพงษ์ศิลป์ โดย คุณปัญญา สุขเสริมส่งชัย ร่วมบุญถวายข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 77 ถุง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จัดพิมพ์หนังสือมนต์พิธี ซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์ที่นิยมแพร่หลายในหมู่คณะสงฆ์และพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นหนังสือสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดพิมพ์โดย พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม เพื่อเป็นที่ระลึกเตรียมถวายเนื่องในโอกาสการรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์,ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ร่วมทำบุญในงานศพพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช อายุ ๘๒ ปีโยมบิดาของพระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพล เนื่องในโอกาส คุณพนา​ จิรชัยสกุล เจ้าของบริษัท ดูรีเฟล็กซ์ จำกัด​  ผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท พร้อมคณะ ​บำเพ็ญกุศลถวายพระพุทธรูปและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี วัดโนนงิ้ว จ.บุรีรัมย์ เทศน์แหล่อีสาน ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยมี พระมหาใจ เขมจิตโต ป.ธ.๙ (จ.เขมจิตต์) เป็นผู้ประพันธ์กลอนถวาย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ทั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล  ประธานสงฆ์ในพิธี วางเพลิงฌาปนกิจศพพระมหาสวัสดิ์ อหึสโก (วงศ์นาง) ป.ธ.๗ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระภิกษุสามเณร ศิษยานุศิษย์ สาธุชน ร่วมวางดอกไม้จันทน์

Read more