ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และนายอภิชาต รมยะรูป เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาศเทศกาลเข้าพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานการเจริญพระพุทธมนต์ ในการทำบุญคล้ายวันเกิด คุณระพินทร์ สุวรรณปาน 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส-เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาศที่เข้ามามอบถวายเครื่องหมาย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาร่วมเป็นประธานในการประชุมพระภิกษุ-สามเณรวัดอรุณราชวราราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดย คุณพัฒน์ธัญญ์ ชาตวัฒนานนท์ และคณะ ร่วมบุญใหญ่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดดอกไม้ถวายใน พระอุโบสถส์ พระวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วิหารน้อยพระจุฬามณีบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ร่วมกันทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบไปด้วย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์มหาสารคาม คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำสามีจิกรรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

Read more