ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม และทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประกาศขยายเวลาปิดวัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ภายใต้บารมีแห่งธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการนำของพระเดชพระคุณ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม ที่จากว่างเว้นจากการเรียนการสอนนักธรรม-บาลี ร่วมกันซ่อมแซมดูแลปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณหน้าวัดวัดอรุณราชวรา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตารับเครื่องไทยธรรมฉลองศรัทธา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยภรรยาคุณธนพร ศรีวิราช และศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสที่เข้ากราบและมาทำบุญด้วยความศรัทธา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี พระศรีสุทธิเวทีพระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ และ พระครูสมุห์มนัส อตฺตทีโป เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในค่ำคืนนี้มี คณะศิษยานุศิษย์ คณะ ๒, คุณทองสุข วงษ์อิศวร พร้อมครอบครัววงษ์อิศวร, และคุณเจริญ ทองย้อย พร้อมครอบครัวทองย้อย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม เจ้าคณะ ๗ ผจล.วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นองค์แสดงพระธรรมกถึก โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในค่ำคืนนี้มี คณะผู้ประกอบการค้าหน้าวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

แม่ค้าขายน้ำ คือ นางเยาวลักษณ์ ผดุงศักดิ์ อายุ 40 ปี ได้ออกมาไลฟ์สดตั้งข้อสงสัยว่าทางวัดอรุณเป็นผู้ว่าจ้างให้มาทำร้ายตน โดยมีอดีตพระวัดอรุณรูปหนึ่งซึ่งโดนคำสั่งขับออกจากวัดด้วยความผิดร้ายแรงหลายกรณีเป็นผู้ช่วยแชร์โพสนี้นับร้อยครั้ง จนเป็นที่สงสัยว่าเพราะเหตุใดพระรูปดังกล่าวจึงมีการช่วยแชร์เหตุการณ์เล็กๆเช่นนี้เป็นร้อยครั้ง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับเครื่องไทยธรรมฉลองศรัทธา ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่มาทำบุญด้วยความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

Read more