ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒๕๔ ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖, ศษ.ม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ/โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานน้ำสรง พุ่มดอกบัวและผ้าไตร ถวายแด่พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รองแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญหลวงพ่อแจ้ง(จำลอง) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาววัดอรุณ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเข้าร่วมประชุม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปริตตานุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ เข้ากราบพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในนามตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณ ขอร่วมมุฑิตาสักการะในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่าน พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ดร., น.ธ.เอก ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม รับตราตั้ง คำสั่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามที่ ๑/๒๕๖๔ ดำรงตำเเหน่ง เจ้าคณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม

Read more