ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกๆท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครับ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาลงพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ฉลองศรัทธาพระเอกหนุ่มผู้ใจบุญ คุณป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ และครอบครัว 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเจ้าคณะภาค9 ที่จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เข้ากราบนมัสการขอพรพระธาตุนาดูนอันศักดิ์สิทธิ์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาปฎิสันถารกับคณะกองประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จร่วมการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าร่วมการประชุมมหาเถรสมาคมในครั้งนี้  ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตามอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประชุมร่วมกับคณะทำงานของช่อง ๗ เตรียมงานบุญใหญ่ พิธีสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในเทศกาลปีใหม่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดบางแวก โดย พระเดชพระคุณ พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท) ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบุญสร้างทานบารมีฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์  ครบ ๑๔๐ ปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมถวายความอาลัย และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สหธรรมิกผู้มรณะภาพ พระมหาวุฒิศักดิ์ วุฑฺฒิญาโณ วัดสระเกศราชวรวิหาร ณ ศาลาสวดพระอภิธรรม วัดสระเกศราชวรวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พระปริยัติวรานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ ร่วมทำบุญโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส

Read more