ข่าวนายสิปป์บวร แก้วงาม เข้าถวายสักการะ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - kachon.com

นายสิปป์บวร แก้วงาม เข้าถวายสักการะ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

นายสิปป์บวร แก้วงาม เข้าถวายสักการะ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ

เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Mr. Sippaworn Kaewngam paid his respects Brahma Watcharamethi Abbot of Wat Arun Ratchawararam On the occasion of being appointed as the Director of the National Buddhism Office

Wednesday, March 2, 2016 at 1:30 p.m. Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Have mercy on Mr. Sippaworn Kaewngam, Director of the National Buddhism Office. pay homage

on the occasion of His Majesty His Majesty has a royal command graciously pleased Appointed to be the director of the National Buddhism Office on February 24, 2022 at the central office of Wat Arun Ratchawararam. Bangkok Yai Bangkok

Sippaworn Kaewngam 先生表示敬意Brahma Watcharamethi鄭王廟的住持在被任命為國家佛教辦公室主任之際

2016 年 3 月 2 日星期三下午 1:30 Phra Phrom Watcharamethi,第 9 區院長,鄭王廟的住持憐憫國家佛教辦公室主任 Sippaworn Kaewngam 先生。頂禮膜拜

之際陛下陛下有一個皇家的命令很高興2022 年 2 月 24 日被任命為國家佛教辦公室主任,在鄭王廟中央辦公室任職。曼谷艾曼谷

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。