ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี มอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร.(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เข้าเยี่ยมและถวายไทยธรรม กัปปิยภัณฑ์ แด่พระมหาเถระ และภิกษุอาพาธ ภายในพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ วิทย์ วัดอรุณ เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนน้องๆทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เข้ากราบสักการะ อายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี องค์หลวงพ่อบุญธรรม เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม วันที่ ๕ - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (คืนที่ ๓) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พระศรีสิทธิวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม พระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม และพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งคณะญาติพี่น้อง ร่วมพิธีสวดพ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้สี่นายพล เตรียมทหารรุ่น 24 โดย พลเอกธีระยุทธ​ ศรีฟ้า พลโทเอกมล​ สินหนัง พลโทโกศล​ ชูใจ พลตรีสาธิต​ อู่วิจิตร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ากราบสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์สำนักงานกลาง โดย พระวชิรรัตนาภรณ์(ชุมพร) ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ลงพื้นที่ดูแลงานฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค และซ่อมบำรุงหมู่กุฎิ รวมทั้งหมู่เจดีย์ มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตั้งแต่ได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้สนองงานวัดในตำแหน่ง “เลขานุการวัดอรุณราชวราราม” อาตมภาพก็ตั้งใจสนองงานเพื่อพระศาสนาอย่างเต็มที่ เต็มกำลังมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หลังจากได้ทราบว่าองค์พระปรางค์ และมณฑปทิศเอียงจากการยุบตัวของพระปรางค์องค์ประธาน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในโอกาสนี้ พระวชิรรัตนสภรณ์ ดร. ได้มอบภาพวาดพญายักวัดแจ้ง และเหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง “รุ่นมหาบารมี” ไว้ให้เป็นของมงคลที่ระลึกในการนี้ด้วย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปริยัติสารโกศล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว บ้านเก่างิ้ว-สระแก้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมื่อครั้งพระเดชพระคุณฯ เป็นสามเณร ซึ่งพระเดชพระคุณฯ ถ้ามีโอกาสเวลาว่างจากศาสนกิจอื่นใด พระเดชพระคุณฯ จะเดินทางมาเยี่ยมกราบถวายสักการะพระอาจารย์เป็นประจำ

Read more