ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันเสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลโท ปณต แสงเทียน เชิญผ้าไตร ไทยธรรม ผลไม้ พระราชทาน มาถวายแด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และคณะกรรมการสงฆ์ร่วมประชุมกับตัวแทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในหลายภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามและวัดดอนไชย ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2565

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๔ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พร้อมนำทีมแพทย์แผนไทยจิตอาสา ออกร้านให้บริการแก่พี่น้องนักท่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อหารายได้ร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม โดยเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญเขียนแผ่นทองเททองหล่อหลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง เนื่องในเทศกาลงานวันลอยกระทง ณ บริเวณเยื้องลานโพธิ์ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ร่วมทำบุญเขียนแผ่นทองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง ขนาดเท่าองค์จริง ร่วมแผ่นทองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมบุญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมถวายกัปปิยภัณฑ์ในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมสบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

Read more