ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระมหาสัมฤทธิ์ ธมฺมสโร ป.ธ.๙ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมประชุมกับภาคีเคลือข่ายในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี "วิถีไทย วิถีพุทธ"

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และถวายพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และเจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม พร้อมพระเถรานุเถระและพระวิทยากรให้คำแนะนำนักเรียนผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกๆท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เพื่อให้การแจกฟรี ปฎิทินปีใหม่วัดอรุณราชวราราม ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างทั่วถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม จึงได้มอบหมายให้ คุณแว่น วัดอรุณ นำปฎิทินปีใหม่ดั่งกล่าวจำนวนหนึ่ง มามอบไว้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อไว้มอบให้แก่ท่านผู้ศรัทธาที่เดินทางมากราบไว้ขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตและซ้อมรับปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ ๖๕ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

Read more