ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ กำหนดเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ ประจำทุกวันที่ ๖ ของเดือน ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และเจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม จำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้พระเดชพระคุณฯ เมตตามอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ให้กำลังใจสำหรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และอุทิศแด่บรรพบุรุษ ผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปแล้วด้วย การนี้ได้นิมนต์พระมหาเถระ พระภิกษุสามเณรวัดอรุณราราชวราราม โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงก่อนการบูรณะพระอาราม หมู่พระเจดีย์ ๔ องค์ มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง และหมู่กุฎิคณะ ๑ ให้บังเกิดความเป็นสวัสดิมงคลตามโบราณประเพณี 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี มอบชุดสิงโต "ลูกเจ้าตาก ลูกยักษ์วัดแจ้ง" จำนวน 60 ชุด ให้แก่น้องรัก ป๋าชู วัดเศวต โดยมีคุณต่าย วัดเศวต เป็นตัวแทน คณะสิงโต-มังกรทองลูกหลวงพ่อโบสถ์บน (ทีมงาน บอล เชิญยิ้ม)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบูรณปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในโครงการที่ 2 ส่วนเชื่อมต่อขยายระบบท่อระบายน้ำในจุดสำคัญที่จะทำให้ระบบระบายน้ำของวัดเชื่อต่อกันโดยสมบูรณ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อความสวยงามเรียบร้อยของพระอาราม ไว้อวดความงามให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบูรณปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในส่วนบริเวณของหอระฆัง หอกังสดาล ที่ชำรุดเสียหายลงมากเพราะไม่ได้ซ่อมบำรุงมาหลายสิบปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อความสวยงามเรียบร้อยของพระอาราม ไว้อวดความงามให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เหมาะสมกับการเป็นวัดที่มีความสวยงามเรื่องงานสถาปัตยกรรมอันดับต้นๆของประเทศไทย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๕๓/ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ กำหนดเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ ประจำทุกวันที่ ๖ ของเดือน ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๖

Read more