ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความเมตตาห่วงใยของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงเมตตาลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่คณะทำงานพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การทำงานในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม อยู่เป็นประจำทุกวัน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งชนิดช่อ เนื้อกรรมการ สุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุค ถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสเข้าถวายสักการะ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ท่านรองอินทพร จั่นเอี่ยม พร้อมคณะจากสถานฑูตลาว เข้ากราบถวายสักการะขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ได้เมตตาบรรยายถวายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘  เรื่อง การสืบสานงานคณะสงฆ์ไทยในหน้าที่พระธรรมทูต โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องเธียเตอร์ดี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา และระบบผ่านออนไลน์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เชิญร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก โดยได้ร่วมกับชาวบ้านดอนดู่ใหญ่ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ณ วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม โดยมอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 และคณะ ในการลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เมตตามอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ให้กำลังใจสำหรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า และกล่าวเปิดเรียนภาคการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และนำคณะสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รอบพระพุทธปรางค์ เนื่องในวิสาขบูชา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พญายักษ์วัดแจ้งและเทพยดาอารักษ์ผู้คุ้มครองพระอารามตามโบราณประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลก่อนเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ยังได้เมตตาพา พลโท โกศล ชูใจ ชมโบราณสถานสำคัญต่างในพระอาราม พร้อมเมตตาพาชมเพื่อแนะนำโครงการอันเป็นมหากุศลในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ ประโยค ๓-๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ คณะสงฆ์ภาค ๙ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more