ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นการทำงานบุญวันที่ ๓๔ ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามในการเปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความลำบากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะเจ้าภาพร่วมถวายทำบุญวันนี้โดย คณะศิษย์เก่าวัดอรุณราชวราราม ถวายปัจจัยจำนวน 6,๐๐๐ บาท แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการประสานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมบ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะเจ้าภาพร่วมถวายทำบุญวันนี้โดย คุณภิญญดา อรุณเดชาวุฒิ และครอบครัว ถวายปัจจัยจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการประสานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความลำบากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เมตตาลงพื่นที่โรงทานตรวจดูความเรียบร้อยในการบริการถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบความยากลำบาก     

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะเจ้าภาพร่วมถวายทำบุญวันนี้โดย คุณปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ, คุณรวิภา วัชภนานันท์ และครอบครัว จากโรงพยาบาลอินเตอร์เมตฯ ถวายปัจจัยจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้จัดทำโรงทานอาหารคาวหวานเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร และพี่น้องคนไทยที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ วัดอรุณราชวราราม วันๆละสองเวลา เช้า-เพล ทุกวัน จนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทุเลาลง จึงใคร่ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ใจบุญ ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๐ เมษยน ๒๕๖๓ ทุกเช้าของทุกวันด้วยกำลังใจ ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เมตตาอันเป็นที่เคารพรักยื่งของคณะสงฆ์วัดอรุณและลูกหลานชุมชนชาววัดอรุณ ท่านจะเมตตาลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลุ่มเพื่อน วิทย์ วัดอรุณ โดยท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด3 ร่วมกับ บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมบุคลากรผู้ชำนาญการ มาร่วมบุญฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่โรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของ ท่านพระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณ ซึ่งอัดจากฟิล์มแท้ต้นฉบับภาพนี้ เป็นภาพถ่ายช่วงปลายชีวิตของท่านที่ได้ถ่ายไว้ ที่หน้ากุฏิที่ท่านจำวัดอยู่ในคณะ 1 ของวัดอรุณนี้ ซึ่งการที่พวกเราทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) สามารถนำภาพประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับทางวัดอรุณราชวราราม และพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ กลับมาประดิษฐาน ณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

มีการถวายภัตตาหารแก่คณะสงฆ์ในพระอารามทั่วถึงดีหรือไม่ มีให้บริการมอบอาหารและน้ำดื่มพร้อมอำนวยการให้ความสดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เดินทางมารับบริการของวัดอรุณราชวรารามดีหรือไม่ ยังความปราบปลื้มปิติยินดีในความเมตตาที่ให้ความห่วงใยของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก

Read more