ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ทำพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

หนังสือสวดมนต์พระเจ้าตากชาววัดอรุณ ประจำปี 2564 ที่ร่วมบุญสร้างเพื่อเป็นแสงนำทางส่องสว่างแก่ชีวิตโดยกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดย กลุ่มเพื่อนอาจารย์ผนทิพย์(จันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์) จำนวน 1,400 เล่ม เป็นเงินจำนวน 14,000 บาทคุณวิน เจ้าของร้าน ณ วังเดิม และคุณหนึ่ง ชลบุรี ร่วมบุญสร้าง จำนวน 1,200 เล่ม เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ช่อง NBT เฟสบุ๊คไลฟ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเฟสบุ๊คไลฟ์ของวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา ๒๓.๑๐ น. เป็นต้นไป ของคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ​ และตราตั้งพร้อมพัดยศประจำตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ​ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม​

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระมหาสัมฤทธิ์ ธมฺมสโร ป.ธ.๙ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมประชุมกับภาคีเคลือข่ายในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี "วิถีไทย วิถีพุทธ"

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และถวายพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และเจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม พร้อมพระเถรานุเถระและพระวิทยากรให้คำแนะนำนักเรียนผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอรุณราชวราราม

Read more