ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ กำหนดเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ ประจำทุกวันที่ ๖ ของเดือน ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอประกาศอนุโมทนา บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 14,500,000 บาท(สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ถนนโบราณ ระบบสาธารณูปโภค และเป็นเจ้าภาพติดเครื่องฟอกอากาศห้องน้ำข้างพระปรางค์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงคุณค่า มอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดทั้งพระอารามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ อานิสงส์ของการร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณในครั้งนี้ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พญายักษ์วัดแจ้งจัดสร้างขึ้นตามคติพระพุทธศาสนา คือพญายักษ์เป็นธรรมบาลผู้คุ้มครองธรรม คุ้มครองโลกคุ้มครองคนดีเป็นตัวแทนของเทวดามเหสักข์แห่งวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าแห่งภูตผี ปีศาจ บรรดาผีปีศาจทั้งหลายต่างเกรงกลัวทั้งสิ้น พญายักษ์วัดแจ้งเป็นตัวแทนของหิริโอตตัปปะ และพรหมวิหาร 4 เป็นพญายักษ์ที่มีเกียรติ มีฤทธิ์ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดิน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ "วันออกพรรษาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน ๑๒๑ รูป ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การนี้ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ถวายปัจจัยเพื่อการบูรณะถนนและระบบสาธารณูปโภค ภายในพระอาราม จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับไทยธรรม เนื่องในโอกาส Ven.Dr.Chun Fa พระธรรมาจารย์ ดร.ชุน ฝ่า วัดหยวนทง คุณหมิง จีน บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๐ ปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะกรรมการ และกองงานเลขานุการ นำโดย พระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ได้ตรวจงานบูรณปฏิสังขรณ์ มณฑปรอยพระพุทธบาท วัดอรุณราชวราราม ที่กำลังบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ ช่างและคณะกรรมการสำรวจพบพระกรุโบราณ บนฝ่าเพดานมณฑปรอยพระพุทธบาท หลายองค์ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระกรุเก่าแก่โบราณล้ำค่า 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ได้เมตตามอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม นำพา ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ CEO เนเจอร์กิฟ พร้อมคณะ กราบสักการะพระกรุโบราณดังกล่าวเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จากกรณีที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้ค้นพบพระกรุโบราณจำนวนมากจากบริเวณฝ้าเพดานของมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองวัดอรุณ  ในวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกรรมการและกองงานเลขานุการ ร่วมกันทำความสะอาดตรวจนับคัดแยกพระกรุโบราณดังกล่าว

Read more