ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานน้ำหลวงสรงศพ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้มีหมายกำหนดการงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีคำสั่งปลดพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) อายุ ๓๖ พรรษา ๑๗ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน(คณะสงฆ์ตำบลนาบัว) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมมิชอบ และอวดอ้างในเรื่องมิบังควร  ๑) ประพฤติข่มขู่และกล่าวร้ายด้วย วาจาจาบจ้วง กระทำการกระด้างกระเดื่องต่อพระเถระในคณะผู้ปกครองสงฆ์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมน้อมถวายความอาลัย พระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกกวโร นักธรรมเอก ประโยค ป.ธ.๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม สิริอายุ ๘๒ ปี พรรษา ๖๑

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พลโท อรรถนพ ลาภชุ่มศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ได้เข้าถวายสักการระพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม    

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ซึ่งท่านปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาบริเวณโดยรอบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อความสวยงามสูงสุดของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอกุดรัง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดบางแวกโดย พระเดชพระคุณ พระครูธีรธรรมานันท์(ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท) เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญโบราณวัดบางแวก ในวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วัดราชสิทธาราม  เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more