ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการเป็นเงิน 300,000 บาท ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 42 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นับเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง เป็นพิธีอันศักดิ์ยังความปราบปลื้มยินดีแก่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ พิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็น เจ้าคณะภาค 9 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 39 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ปนิธานอันแรงกล้าของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม คือมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างแอปพลิเคชั่นสุดล้ำเป็นครั้งแรกของโลก เพื่ออำนวยความสดวกสบาย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 38 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จัดพระภิกษุ-สามเณรจิตอาสา จัดอาหารปิ่นโตไปถวายตามคณะต่างๆแก่พระภิกษุ-สามเณรภายในพระอาราม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พนักงานของวัดอรุณราชวรารามนำอาหารไปมอบให้แก่ตัวแทนชุมชนอีก 3 ชุมชน รอบบริเวณวัดอรุณราชวราราม เพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ระลอกใหม่)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 36 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับมอบถวายธารบุญธารน้ำใจของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมใจกัน นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)     

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำพา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เข้าถวายสักการะ พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในพระอุโบสถ์น้อย วัดอรุณราชวราราม พร้อมทั้งได้พาเที่ยวชมโบราณสถานภายในพระอาราม และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของ พระปรางค์วัดอรุณ

Read more