ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภา๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ. เอก) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ เมรุ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณฟูกมีความศรัทธาในโบสถ์น้อยวัดอรุณ ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อรุ่งมงคลเป็นพระประธานเก่าแก่สมัยกรุงศรีอนุธยาตอนปลาย และภายในยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งพระยาพิชัยดาบหัก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สตสมวาร(๑๐๐ วัน) พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุรราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และนายอภิชาต รมยะรูป เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาศเทศกาลเข้าพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานการเจริญพระพุทธมนต์ ในการทำบุญคล้ายวันเกิด คุณระพินทร์ สุวรรณปาน 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส-เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาศที่เข้ามามอบถวายเครื่องหมาย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ

Read more