ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม มอบหมายให้คณะกองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ควันจากการสุมหุ่นหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง เกิดการเรียงตัวแบบน่าประหลาดใจ ลักษณะคล้ายพญายักษ์ถือกระบอง เป็นนิมิตหมายว่าเทพยดาพญายักษ์มเหศักดิ์แห่งวัดอรุณราชวราราม รับทราบโดยทิพยญาณในการทำพิธีในครั้งนี้ จึงบันดาลให้ควันสุมหุ่นพวยพุ่งขึ้นเป็นรูปพญายักษ์กลางนภากาศ ต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้นับพันคน 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) เจ้าของหนังสือพิม์กะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตามอบปฎิทินของวัดอรุณราชวราราม ประจำปี 2565 เป็นของขวัญปีใหม่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความรักความศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วฝั่งธนบุรี โดย คุณหมู - สา ไร่ไดม่อนนุก คุณเงาะ สิงโตไทย คุณปุก - คุณเป้ ลูกชัยมงคล พร้อมหัวหน้าคณะสิงโต มังกรทองทั่วฝั่งธนบุรี ได้พร้อมใจกันร่วมเดินทางมาจัดการแสดง เพื่อถวายความเคารพเทิดพระเกียรติถวายแด่องค์พระบาทสมเ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันเสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลโท ปณต แสงเทียน เชิญผ้าไตร ไทยธรรม ผลไม้ พระราชทาน มาถวายแด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และคณะกรรมการสงฆ์ร่วมประชุมกับตัวแทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในหลายภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามและวัดดอนไชย ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2565

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more