ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร และเครื่องสักการะ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ปล.เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมปังปิ้ง ฟรีตลอดงาน สนับสนุนโดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ พลโท โกศล ชูใจ แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา คุณแม่จินดา สุวรรณจินดา คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ(เสี่ยหนุ่ย กาแฟโบราณตรามังกรบิน)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันเพล ในโอกาสที่ ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา แพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญอุทิศให้แด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การนี้ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยมีกลุ่มเพื่อน ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุธรภาค8 แพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมาสหคลินิก) พร้อมครอบครัวสุวรรณจินดาและกลุ่มเพื่อนๆ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ คุณพ่ออารี สุวรรณจินดา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๕ ท่าน เข้ากราบถวายสักการะขอพร และถวายไทยธรรม เพื่อความเป็นศิริมงคล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เป็นตัวแทนต้อนรับ Mrs.VERONICA KUNZE Subsecretaria รัฐมนตรีท่องเที่ยวประเทศชิลี และ Mr.HARRY ESTAY HEAD OF DELAGATE พร้อมคณะ นำเที่ยวชมศิลปะ พุทธสถานภายในพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับประกาศนียบัตร ๔-๕-๗ และ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชทานรางวัล แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ในการนี้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ดร.ชุมพร วรรณภาพ) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ได้เข้ารับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม 2565

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โอกาสนี้พระเดชพระคุณฯ ได้มอบพระพุทธรูป หนังสือ และเหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ไว้ให้เป็นมงคลที่ระลึกด้วย ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ คุณเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ พร้อมคุณวิภากร สุขพิมาย(ภรรยา) และครอบครัว เนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม จำนวน ๑๑๑ รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

Read more