ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมลดลง วัดอรุณราชวราราม จึงกำหนดเปิดให้เข้านมัสการพระปรางค์ และปูชนียสถานภายในวัดอรุณฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค ๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีความห่วงใยในสุขลักษณะอนามัยและความสะอาดบริเวณโดยรอบพระปรางค์วัดอรุณ และบริเวณโดยรอบของโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามเตรียมตัวจะเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มีประกาศจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลุ่มลูกหลานผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพลตำรวจเอก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ท่านปฏิกรณ์ คงพิพิธ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ พร้อมเข้ากราบสักการะขอพรจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ, ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วย/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เข้าถวายมุทิตาสักการะ “เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๗ ปี” พระเดชพระคุณพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาสวัดนาคปรก 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปฎิบัติศาสนกิจในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดขอนแก่น

Read more