ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการประทานพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 14 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในวันครบรอบสถาปนา ๘๘ ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะฯ ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พลเอกสุรสิทธิ์ - คุณปนัดดา ถาวร พร้อมครอบครัวและญาติมิตร ได้ร่วมบุญถวายขนมตะโก้ 120 กล่อง และถวายแมสก์ของพระสงฆ์ 120 ชิ้น แมสก์ของชุมชน 120 ชิ้น ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เมตตานำพา พลเอกสุรสิทธิ์-ปนัดดา ถาวร และคณะ เยี่ยมชมการทำงานของโรงทานวัดอรุณ พร้อมให้กำลังใจคณะทำงานและแม่ครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้เมตตามอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพระภิกษุ-สามเณรจิตอาสา จัดอาหารปิ่นโตไปถวายตามคณะต่างๆแก่พระภิกษุ-สามเณรภายในพระอาราม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พนักงานของวัดอรุณราชวรารามนำอาหารไปมอบให้แก่ตัวแ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 12 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ พลเอกสุรสิทธิ์ - คุณปนัดดา ถาวร พร้อมครอบครัวและญาติมิตร เข้าถวายสักการระ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว และพลเอกสุรสิทธิ์ - คุณปนัดดา ถาวร พร้อมครอบครัวและญาติมิตร ได้ร่วมบุญถวายปัจจัยสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ จำนวน 30,000 บาท

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม นำโดย พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบของที่ระลึกให้กับพระวิทยากร ที่ได้เดินทางมาอบรมการออกแบบกราฟิก พิเศษให้แก่พระภิกษุ สามเณร วัดอรุณราชวราราม ณ โรงเรียนเผือก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ คุณอธิวัฒน์ สุคนธประดิษย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะเข้าถวายสักการระ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more