ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปฎิบัติศาสนกิจในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดขอนแก่น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ท่านอาณัติ ศรีสุดดี(อัยการไก่) อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถ วัดกาจับศรัทธาธรรม ที่ได้สร้างค้างไว้ยังไม่แล้วเสร็จ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ วัดกาจับศรัทธาธรรม อำเภอเขาย้อย ตำบลห้วยโรง จ.เพชรบุรี 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙ รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระครูอรุณธรรมรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) อายุ ๘๘ ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในโอกาสได้รับพระกรุณโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวัชรรังษี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ มอบถวายข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) ในเขตจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒ จำนวน ๖ วัด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีเปิดขบวนการเดินทางของกลุ่มพี่น้องชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดย คุณบัญชา ปานนิวัฒน์(ป๋าชู วัดเศวต) ประธานชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประธาน อปพร เขตคลองสาน หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เพื่อนำถุง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนาราม ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นตัวแทนมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในความเมตตานุเคราะห์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ ได้มอบถวายข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ (จำนวน ๓๑ วัด)

Read more