ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้มีตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม  และคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญและฟังสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดบ้านห้วยแคนโนนสูง ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี มอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เข้าเยี่ยมและถวายไทยธรรม กัปปิยภัณฑ์ แด่พระมหาเถระ และภิกษุอาพาธ ภายในพระอาราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย และอุทิศส่วนกุศลแต่ผู้มีอุปการคุณต่อพระอาราม ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวักอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการประกวดแบบ"เจ้าพระยาน่ายล ชายชลวัดอรุณ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลับมาอีกครั้งกับมหาปรากฏการณ์ แสง สี สุดยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคย ‘Vijit Chao Phraya 2023’ ที่จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตระการตากับการแสดงมากมาย บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2566 ใน 7 พื้นที่หลักริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันนี้ก็เช่นกัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ท่านได้เมตตาลงพื้นที่ก่อสร้างบริเวณหน้าโรงเรียนเผือก ที่คณะช่างกำลังลอกพื้นผิวถนนออกทั้งหมด เพื่อขุดวางแนวท่อระบบระบายน้ำบริเวณนี้ใหม่ทั้งหมดให้เชื่อมกับระบบท่อที่ทำรองรับไว้ เพื่อให้ระบบระบายน้ำในบริเวณนี้ไหลผ่านสดวก และถือโอกาสนี้ปูหินลานจอดรถใหม่ทั้งหมดให้เกิดความสวยงาม น่ามอง น่าใช้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าในการจะพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้เจริญก้าวหน้าที่สุด เพื่อเป็นหน้าตาของประเทศ เพื่ออำนวยความสดวกสบายแก่พี่น้องชาวไทยที่เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดอรุณราชวราราม และเพื่ออำนวยความสดวกสบายแก่เพื่อนแขกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากทั่วโลก ที่เดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เพื่อมอบให้ฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆแก่ท่านผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ ซึ่งหนังสือสวดมนต์พระเจ้าตากชาววัดอรุณชุดล่าสุดที่จัดพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ ที่ปกหลังของหนังสือจะเป็นภาพชุด เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศษฐี วัดอรุณราชวราราม เพื่อเป็นที่ระลึกและไว้มอบฟรีแก่ท่านผู้ศรัทธาได้ร่วมทำบุญบูชาเหรียญชุดนี้ เพื่อร่วมบุญสมทบเข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานนำพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร  ซ้อมรับผ้าพระกฐินหลวง ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราร

Read more