ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเป็นกันเอง เหมือนอยู่กับบ้านตนเอง เป็นการให้ประดุจพ่อดูแลลูก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

บรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นประจำทุกวัน เช้า-เพล ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะเมตตาลงพื้นที่ดูแล้ว การทำงานของคณะทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้เปิดให้มีโรงทานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) กลุ่มเพื่อนหมอเจน คุณภาพิมล แหวนทองคำ ผู้อำนวยการ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เจ้าของศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระยะยาว ไทยสัปปายะ บ้านสุภาพ ภาพิมล องค์รวมบำบัด นำน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอมชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง(ร่วมบุญถวายเป็นครั้งที่2) พร้อมน้อมถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 10,085 บาท(หนึ่งหมื่นแปดสิบห้าบาท) แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้มีธารน้ำใจจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบุญเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบุญด้วยจำนวน 100 ถุง 2.คุณคุณรัตนา กรองผกา คุณนพเก้า สถจริตกุล ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 1,000 บาท 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในการประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามในวาระพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมงานบำเพ็ญกุศลศพพระสุนทรกิจจาภิรักษ์ (สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ ทองย้อย) ณ โรงเรียนเผือกวิทยาประสาธน์ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเป็นกันเอง เหมือนอยู่กับบ้านตนเอง เป็นการให้ประดุจพ่อดูแลลูก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม ร่วมบุญเป็น 3,000 บาท 2.คุณอัมพรฮัสซีส คุณจันทกานต์ จันทร์พวง คุณไวพจน์ หินวิเศษ ร่วมบุญด้วยมะม่วง 60 ลัง มะม่วงกวน 2 ลัง 3.ผ.อ.ฤาชาข์-วันวิสา ประสาทแก้ว เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้มีธารน้ำใจจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบุญเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.ดร.นิคม ผลจานิชย์ และคุณวิมลศรี ผลจานิชย์ ร่วมบุญด้วยข้าวสาร จำนวน 80 กิโลกรัม 2.คุณทิพย์วรินทร ผริตาวิราพันธ์ ร่วมบุญด้วยข้าวสาร จำนวน 70 กิโลกรัม ซีอิ้ว จำนวน 1 ลัง เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะทีมงานรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ทางช่อง3 โดย คุณศันสนีย์ นาคพงษ์ ถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และร่วมสัมภาษณ์ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more