ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ กำหนดเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๙ ในการนี้พระเดชพระคุณฯ เมตตาให้โอวาทอำนวยพร ถวายกำลังใจพระเถระผู้เข้าอบรมครั้งนี้ และกล่าวปิด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๙ ในการนี้พระเดชพระคุณฯ เมตตาให้โอวาทและกล่าวเปิดปฐมนิเทศ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

แนวทางการดูแลรักษาหลังจากที่ได้ปรึกษากัน พระเดชพระคุณฯ และกรมศิลปากรได้วางเงื่อนไขร่วมกันว่าจะมีการสำรวจคงามเอียงขององค์พระปรางค์ทุก ๓ เดือน เพื่อดูว่าความเอียงมีมากขึ้นหรือเท่าเดิม รวมทั้งวางแนวทางการซ่อมบำรุงองค์พระปรางค์ ซึ่งถือว่าเป็นมหาธาตุสำหรับพระนคร 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับประกาศนียบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๓ ประโยค และประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ การนี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม สิริอายุ ๘๙ ปี ๗๐ พรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ ( ตรงกับเดือน ๖ ของไทย ) เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๘ วัน มัลละกษัตริย์ แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์ มีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธาน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอัฏฐมีบูชา”หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ ( ตรงกับเดือน ๖ ของไทย ) เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๘ วัน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์ในการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และเจ้าหน้ากรมศิลปากร รวมทั้งภาคีเครือข่าย คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะถนนโบราณภายในพระอาราม รวมทั้งส่วนอื่นๆของวัด ทั้งด้วยเป็นการทำนุบำรุงโบราณสถานที่ชำรุดทรุดโทรมตามการเวลา ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Read more