ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ พระมหานพพร อริยญาโณ ผจล.อาจารย์ใหญ่ฝ่ายบาลี สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม นำพระภิกษุ-สามเณร ผู้มาอยู่ใหม่เพื่อเรียนบาลี ปี ๒๕๖๓ เข้ากราบและรับโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าสำนักเรียน ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้ให้โอวาทให้ทุกพระภิกษุ-สามเณรทุกรูปตั้งใจเรียน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางวัดอรุณราชวรารามยังไม่เสร็จสมบูณร์ เกรงจะไม่สามารถดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ ของท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางเข้าชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามได้ไม่ทั่วถึง คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดการเข้าชมโบราณสถานวัดอรุณราชวราราม จากวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็น วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยศรัทธา ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้ นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ “วิทย์ วัดอรุณ” เจ้าของ ค่าย กระฉ่อน ดอทคอม จัดสร้าง“ล็อกเกตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี” เนื้อพิเศษ หลังฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าร่วมประชุมมหาเถรสมาคม จึงมอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดอรุณ เข้าร่วมประชุม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลุ่มเพื่อน วิทย์ วัดอรุณ โดยท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด3 ร่วมกับ คุณธวัชชัย จรุงพิรวงศ์ เจ้าของ บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 20 เครื่อง พร้อมบุคลากรผู้ชำนาญการ มาร่วมบุญฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ณ วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโสภณ(จัด โกวิโท ป.ธ.๖)อดีตเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔๒ พระพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แจ้งประกาศแก่ท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางเข้าชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Read more