ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ออกเยี่ยมวัดที่เกิดอัคคีภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดกลาง ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบทุนการศึกษาแด่นักเรียนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้ พระมหานพพร อริยญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ใหญ๋เจ้าสำนักเรียนบาลี วัดอรุณราชวราราม เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ร่วมเป็นประธานเจิมป้ายและเปิดศาลาอรุณนราภิรมย์ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระครูปลัดดิลก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตารับเป็นเจ้าภาพเมรุชั่วคราว และร่วมบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก อดีตเจ้าคณะอำเภอนครไทย เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในวันเสาร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๖ ณ สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และยังเมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๗ ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธีเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุณ) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ,อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะพระอาจารย์ และนักเรียนบาลี และเมตตากล่าวปิดโครงการฯประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเผือกประสาทวิทยา วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ถวายมุทิตาเนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี พระเดชพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕-๘ เรียบเรียงโดย พระปิยโสภณ และบุญสืบ อินสาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้ความช่วยเหลือ นายสุรพงษ์ จันลิ้ม สมาชิกชมรมศิษย์วัดอรุณราชวราราม ที่ประสบอัคคีภัยใหม้บ้านทั้งหลัง ณ ชุมชนลานโพธิ์ 

Read more