ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ และพระเดชพระคุณ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ, เลขานุการวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระภิกษุอาพาธในเขตบางกอกใหญ่ และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนปรกอรุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการเยี่ยมพระภิกษุอาพาธในเขตบางกอกใหญ่ นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม และพระเดชพระคุณ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นพระธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานสมัชชามหาคณิสสร เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๙ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๒  รองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองหนตะวันออก ภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระอุปั

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตร แก่พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐” และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ พร้อมนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการเยี่ยมพระภิกษุอาพาธในเขตบางกอกใหญ่ นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม และพระเดชพระคุณ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ การเรียนการสอนแผนกนักธรรม - แผนกบาลี ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมี พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานดำเน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นับเป็นฤกษ์งามยามดีที่พรุ่งนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจะเปิดให้ใช้ถนนโบราณของวัดอรุณที่ปิดซ่อมมาเป็นเวลานาน ให้พี่น้องนักท่องเที่ยวและพี่น้องบุคคลทั่วไปได้ใช่เดินทางสัญจรและให้รถยนต์ทั่วไปได้ใช้วิ่งตามปรกติ ซึ่งการปิดซ่อมถนนโบราณของวัดอรุณราชวราราม เป็นนโยบายของเทพพระเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและเพื่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม และนำคณะสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รอบพระพุทธปรางค์ เนื่องในวิสาขบูชา ณ วัดอรุณราชวราราม

Read more