ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ช่วยกันล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาดและเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วทั้งพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ช่วยกันล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาดและเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วทั้งพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดอรุณราชวราราม และพระมหาวรวิทย์ วรวิชฺชยกิตฺติ ป.ธ.๙ ร่วมทำบุญในการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เทศ พาเจริญ โยมมารดาของ พระเดชพระคุณ พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม เขตบางกอกใหญ่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวรารามทำการ Big Cleaning Day บริเวณพระปรางค์วัดอรุณและบริเวณโบราณสถานสำคัญทั้งพระอาราม พร้อมทำการฉีนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่น "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จัดทำแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายไทยธรรมแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคุณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และคณะเข้าถวายเป็นตัวแทน พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี "วิถีไทย วิถีพุทธ" โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และภาคีเคลือข่าย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำดีข้าม พ.ศ. ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

“สติมา ปัญญามี มีความสุขตลอดปี มีชีวิตดีตลอดไป” คำอวยพรอันประเสริฐมอบให้แก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ จากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more