ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เป็นผู้แทนรับมอบถวายผลิตภัณฑ์สี จากบริษัท เบเยอร์ จำกัด ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำสีมาถวายแก่คณะวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาพาเยี่ยมดูงานก่อสร้างการบูรณปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม บริเวณซุ้มประตูมงกุฎหน้าลานยักษ์วัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยในส่วนของโป๊ะท่าจอดเรือของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีท่านผู้บริหารของ บริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศล รับเป็นเจ้าภาพในปรับปรุงโป๊ะท่าเรือของวัดอรุณราชวรารามทั้งหมด โดยร่วมบริจาคปัจจัยในการบูรณะโป๊ะท่าเรือของวัดอรุณราชวราราม เป็นมูลค่าเท่าราคางานทั้งหมด รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

และเมตตาพาคณะเยี่ยมชมการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค บริเวณซุ้มประตูมงกุฏหน้าลานพญายักษ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโบราณสถานสำคัญของชาติตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกพื้นที่บริเวณนี้จะเกิดน้ำท่วนขังเป็นอันตรายโบราณสถาน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ พล.ร.อ. สมประสงค์​ นิ​ลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นศิริมงคล ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ได้มอบสุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุค เหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง พร้อมมอบหนังสือประวัติวัดอรุณราชวรารามให้ไว้เป็นที่ระลึก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะวัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขออนุโมทนาบุญแด่ ท่านเจ้าของและพนักงาน บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม ในครั้งนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในกาลนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาพบปะสนทนาธรรม พร้อมยังได้เมตตามอบ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ๑๙ นิ้ว และมอบหนังสือประวัติวัดอรุณราชวรารามไว้ให้เป็นที่ระลึกแก่ คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตรวจดูงานก่อสร้างการบูรณะถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ณ บริเวณซุ้มประตูมงกุฎหน้าลานพญายักษ์วัดแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความห่วงใยในการบูรณะถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร)  ตรวจดูงานก่อสร้างการบูรณะถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้คุณเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ นาวาอากาศเอก จเร และธาราทิพย์ เสนาธิการ สำนักงานผู้บังคับอากาศดอนเมือง พร้อมคณะ เข้าถวายถวายแอร์กอฮอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการคณะสงฆ์ และถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม ๓๐,๐๐๐ บาท

Read more