ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณสุนีย์ สุขเสรี คุณกิดานันท์ สุขเสรี  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี รศ.กันยา ปาละวิวัธน์ พร้อมครอบครัว และ ร.ร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม คุณศิริเวช รัตนเทพสถิตย์ คุณนเรศ-คุณภัสณิชา บุษยาสกุล คุณอรทัย กองโชคและครอบครัว ลูกหลานคุณฉวี งามขำ(ป้าก้อนดิน) ครอบครัวสุขมาก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันนี้ทางวัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดย พระครูพิบูลธรรมวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดน้ำพริก รูปปัจจุบัน ได้ออกหนังสือคำสั่ง 2 ฉบับ คือ 1.เรื่องให้ดำเนินการส่งมอบหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและชี้แจงเรื่องต่างๆ 2.เรื่องเพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยภายในวัด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(ทำบุญครบวันมรณะภาพ ๗ วัน) อุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการยกยอดสุวรรณฉัตร พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.(คืนที่ ๔) พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ในคืนนี้มี โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มีคำสั่งที่ ๐๕ /๒๕๖๔ ให้พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) พ้นจากสังกัดวัดอรุณราชวราราม จากสาเหตุมีพฤติกรรมมิชอบ และอวดอ้างในเรื่องมิบังควร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ในคืนนี้มี กลุ่มสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ ชมรมคนรักบางกอกใหญ่ ชุมชนปรกอรุณ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more