ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้เมตตามอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพระภิกษุ-สามเณรจิตอาสา จัดอาหารปิ่นโตไปถวายตามคณะต่างๆแก่พระภิกษุ-สามเณรภายในพระอาราม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พนักงานของวัดอรุณราชวรารามนำอาหารไปมอบให้แก่ต

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้เมตตามอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพระภิกษุ-สามเณรจิตอาสา จัดอาหารปิ่นโตไปถวายตามคณะต่างๆแก่พระภิกษุ-สามเณรภายในพระอาราม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พนักงานของวัดอรุณราชวรารามนำอาหารไปมอบให้แก่ต

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 19 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ปร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้ คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  หลานรักของ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ส่งตัวแทนนำไข่ไก่สดอีก จำนวน 4,500 ฟอง ร่วมบุญถวายสมทบทุนโรงทานวัดอรุณเป็นครั้งที่ 2 (สองครั้งรวม 9,000 ฟอง) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ดิถีวิสาขะปุณณะมี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ( 7 ) พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม หลังจากทำวัตรสวดมนต์เย็น และฟังพระปาติโมกข์เสร็จ ได้นำพระมหาเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดอรุณราชวราราม และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เนื่องในวันวิสาขบูชา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยไปมอบถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระครูอรุณธรรมรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่กุฏิคณะ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในวัยชราภาพ ซึ่งหลวงพ่อพระครูอรุณธรรมรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) นับว่าเป็นพระมหาเถระเก่าแก่ของวัดอรุณราชวรารามอีกรูปหนึ่ง และที่สำคัญท่านเป็นต้นตำรับการสร้างหนังสือสวดมนต์พิธี ที่เราท่านใช้กันประกอบศาสนกิจกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 18 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้พี่น้องข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นำโดย 1. นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 17 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

Read more