ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๑๒ เมษยน ๒๕๖๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบถวายไข่ไก่ จำนวน ๑,๐๐๐ ฟอง เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงครัวของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้จัดขึ้น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

หนังสือสวดมนต์พระเจ้าตากชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 จำนวนการจัดสร้าง 4,000 เล่ม จากที่เคยจัดสร้างสร้างมาแล้วกว่า 30,000 เล่ม ซึ่งเงินทุนในการจัดสร้างภาพพิมพ์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแจกฟรีแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในครั้งนี้ เป็นเงินร่วมทำบุญของพี่น้องผู้มีใจเคารพรักในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ซึ่งร่วมใจกันทำบุญเป็นเจ้าภาพในงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคเส้นและกระดูกฟรี โดยคุณหมอเจน ภาพิมล แหวนทองคำ พร้อมกลุ่มแพทย์แผนไทยจิตอาสา มีการเปิดโรงทานอาหารคาวหวานนานาชนิด ให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรี พร้อมจัดให้มีการแจกมหาทานใหญ่ด้วยการแจกทานข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,500 ถุง ฟรีแก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นตัวแทนคณะกรรมการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มอบข้าวสารพระเจ้าตากแจกฟรี ซึ่งได้จัดเตรียมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ให้แก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นปณิธานอันแรงกล้าของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และกลุ่มพี่น้องลูกหลานผู้มีความเคารพรักและศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากทั่วประเทศไทย ที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างความดี ร่วมกันสร้างบุญ สร้างกุศล มอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากในทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ่วมเทิดพระเกียรติ ร่วมถวายเ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยปณิธานอันแรงกล้าของบิ๊กบอสของเรา คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ที่ตั้งใจจะผลิตน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม น้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ไว้เพื่อบริจาคแจกฟรีในงานการกุศลและงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ที่ทำงานจิตอาสารับใช้สังคม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 ได้มีการประชุมหารือกันแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในหมู่พ่อแม่พี่น้องที่มีความเคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ และเป็นการปฏิบัติตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตามที่ทางราชการกำหนด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

กลุ่มพี่น้องลูกพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) นำน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอมชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง(ในขั้นต้น) น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมโครงการเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในวโรกาสที่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารเพลในพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ประสพความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เกินความคาดหมาย เกินความฝันที่ฝันไว้อย่างถล่มทลาย ด้วยพลังแห่งศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่ท่าน พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อัญเชิญพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อกราบไหว้บูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นขวัญกำลังใจให้กับทัพพี่น้องนักกีฬาจักรยานที

Read more