ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีบวงสรวง ก่อนการบูรณะพระอาราม บูรณะถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปการ เพื่อให้บังเกิดความเป็นสวัสดิมงคลตามโบราณประเพณี เพื่อพัฒนาพระอาราม ด้วยการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการปฏิสังขรณ์ถนนโบราณทั้งพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาให้ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์หนตะวันออก เข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) โดย พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ และพี่น้องลูกหลานชาววัดดอนยายหอม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อบูรณะซ่อมแซม อาคารเรียน ตึกทักษิณานุกิจ พร้อมเตรียมจัดฉลองครบ 100 ปี โรงเรียนวัดดอนยายหอม( หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับการเข้าสักการะทำสามีจิกรรมจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธีเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำพระภิกษุสามเณรในพระอารามประกอบพิธีอธิฐานเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ และนมัสการพระพุทธปฏิมากรสำคัญในพระอาราม และทำสามีจิกรรมพระมหาเถระในพระอารามตามประเพณีอันสืบเนื่องมายาวนาน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะวัดอรุณราชวราราม ขออนุโมทนาแด่ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ถวายปัจจัยทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และมีกุศลศรัทธาในการร่วมทำบุญปรับปรุงโป๊ะท่าเรือวัดอรุณราชวราราม ได้บริจาคปัจจัยเป็นมูลค่าเท่าราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายเทียนพรรษา และผ้าไตรจีวร ภัตตาหารไทยธรรม เนื่องในโอกาสที่ คุณตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล (คงมาลัย) ด.ช.ชีวกิตติ์ เบญจรงคกุล พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ปฏิสันถารกับ พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในโอกาสเข้ากราบถวายสักการะขอพร ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้แทนรับมอบถวายผลิตภัณฑ์สี จากบริษัท ดูลักซ์ จำกัด ที่ได้มีจิตศรัทธาน้อมนำสีมาถวายวัดอรุณราชวราราม เป็นมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เป็นผู้แทนรับมอบถวายผลิตภัณฑ์สี จากบริษัท เบเยอร์ จำกัด ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำสีมาถวายแก่คณะวัดอรุณราชวราราม

Read more