ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เทพเจ้าแห่งความเมตตาของพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณและชุมชนใกล้เคียง มอบหมายให้ คุณวรวิทย์ โชคขจิตสัมพันธ์(ต้อง) ประธานชุมชนลานมะขามบ้านหม้อ และคุณสมโภชน์ สูงโพธิ์(แมว) ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน นำปฏิทินของวัดอรุณราชวราราม ประจำปี 2567 ส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนทั้งสองชุ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยท่านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ พ่อแม่พี่น้องชุมชนใกล้เคียง และพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านไปมาบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สามารถหยิบฟรีกลับบ้านเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชน ประจำปี 2567 จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

มอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่พี่น้องที่น่ารัก คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล หรือ เสี่ยบุ๊ง ประธานบริษัทซิงแสงนภา จำกัด เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่บริษัทซิงแสงนภา จำกัด โดยมี คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด สยามรัฐ) คุณมาโนช ตรีประเสริฐรัตน์ (เอ็ม ขำขำ) คุณทวี วิวัฒน์สถาพร (รองนายกสมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย) คุณเส็ง RCA และคุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน) ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ วิทย์ วัดอรุณ เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อบูญธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อน้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นต้นเป็นประธาน นำพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อุบาสก อุสิกาวัดอรุณราชวราราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม เมตตาเป็นประธานมอบตราตั้งแต่งตั้งให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร) ฉายา นิติสาโร อายุ ๔๗ พรรษา ๒๕ วิทยฐานะ ป.ธ. ๔, น.ธ.เอก, พธ.บ.,ศศ.ม., Ph.D. วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงวัดอ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และต้อนรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และต้อนรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)     

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗) อดีตเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา

Read more