ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ พลตรี วิระ โรจนวาศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนำเครื่องสักการะมาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นําโดย พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญบริจาคถวายข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัยให้กับโรงเรียน พระปริยัติธรรมโสภณวรคุณวิทยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันจันทร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าถวายสักการระ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญเทียนพรรษามาจุดถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร เข้าถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ท่านรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ผู้ที่กำลังทุกข์ยากจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายอยู่ในขณะนี้ ท่านจึงเมตตาให้ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) บุตรบุญธรรมของท่าน เป็นตัวแทนกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เข้าพบเพื่อรับมอบเงิน เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อยาฟ้าทลายโจร เพื่อส่งมอบ ยาฟ้าทลายโจร หน้ากากอนามัย  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานพุ่มเทียนซึ่งทรงพระกรุณาอุทิศเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ถวายแด่พระราชาคณะในพระอารามจำนวน ๙ รูป ๑. พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more