ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกๆท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เพื่อให้การแจกฟรี ปฎิทินปีใหม่วัดอรุณราชวราราม ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างทั่วถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม จึงได้มอบหมายให้ คุณแว่น วัดอรุณ นำปฎิทินปีใหม่ดั่งกล่าวจำนวนหนึ่ง มามอบไว้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อไว้มอบให้แก่ท่านผู้ศรัทธาที่เดินทางมากราบไว้ขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตและซ้อมรับปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ ๖๕ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกๆท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครับ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาลงพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ฉลองศรัทธาพระเอกหนุ่มผู้ใจบุญ คุณป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ และครอบครัว 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเจ้าคณะภาค9 ที่จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เข้ากราบนมัสการขอพรพระธาตุนาดูนอันศักดิ์สิทธิ์

Read more