ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๔ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พร้อมนำทีมแพทย์แผนไทยจิตอาสา ออกร้านให้บริการแก่พี่น้องนักท่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อหารายได้ร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม โดยเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญเขียนแผ่นทองเททองหล่อหลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง เนื่องในเทศกาลงานวันลอยกระทง ณ บริเวณเยื้องลานโพธิ์ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ร่วมทำบุญเขียนแผ่นทองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง ขนาดเท่าองค์จริง ร่วมแผ่นทองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมบุญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมถวายกัปปิยภัณฑ์ในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมสบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชาวบ้านห้วยแคน โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เป็นตัวแทนเจ้าภาพทอดถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสวัดบ้าน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ทีมงานสวนหลังบ้าน Record พิธีกรโดย โหน ธนากร ดารานักแสดงช่อง 7 จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ศิลปินตลก ทีมงานเบื้องหลังโดย ดร.เอก มงคล สามารถ ครูต้อม วิทยากรสายฮา ยกกองทีมงานคุณภาพมาถ่ายทำรายการ เพื่อนำเสนอความสวยสดงดงามขององค์พระปรางค์วัดอรุณ ประวัติความเป็นมาความขององค์หลวงพ่อแจ้ง และประวัติความเป็นมาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้จัดพิมพ์หนังสือ วิชาสัมพันธ์ไทย ธรรมบทภาคที่ ๕-๘ ฉบับสมบูรณ์ โดย พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร เพื่อแจกฟรีแก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาต่างๆ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมวัดอรุณ ลุยน้ำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะสงฆฺ์วัดอรุณราชวราราม พนักงานวัดอรุณและทีมระบายน้ำของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานป้องกันมวลน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาบรรจบกับน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมบริเวณพระปรางค์วัดอรุณ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ รองเจ้าคณะภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒

Read more