ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาร่วมเป็นประธานในการประชุมพระภิกษุ-สามเณรวัดอรุณราชวราราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดย คุณพัฒน์ธัญญ์ ชาตวัฒนานนท์ และคณะ ร่วมบุญใหญ่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดดอกไม้ถวายใน พระอุโบสถส์ พระวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วิหารน้อยพระจุฬามณีบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ร่วมกันทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบไปด้วย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์มหาสารคาม คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำสามีจิกรรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๖๓(วันเข้าพรรษา) พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นิมนต์พระเถรานุเถระเข้าพบเพื่อปฏิสันถาร ทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตรวจเยี่ยมดูแลความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการดูแลในด้านความปลอดภัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) แก่นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆด้วยความเมตตาและห่วงใย ท่านพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้มีสดวกสบายในทุกๆด้าน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ใจบุญ ร่วมบุญใหญ่ในงานวันอาสฬหบูชาและงานวันเข้าพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดบางแวก โดยพระเดชพระคุณ ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ใจบุญ ร่วมบุญใหญ่ในงานวันอาสฬหบูชา ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การปฏิรูปสู่รัฐสมัยใหม่เริ่มขึ้นเมื่อสยามเผชิญอิทธิพลลัทธิล่าอาณานิคมยุโรป โดย ร.4 ขณะที่ทรงผนวชเป็น “วชิรญาณภิกขุ” (27 พรรษา) ได้ก่อตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือ “ธรรมยุติกนิกาย” (เรียกคณะสงฆ์กลุ่มเดิมซึ่งเป็นส่วนข้างมากว่า “มหานิกาย”) และทรงสร้างปรัชญาการปกครองแบบรัฐสมัยใหม่ ผ่านการตีความพุทธศาสนา สร้างแนวคิด “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เมื่อ พ.ศ. 2403 รัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศเรื่อง “ประกาศห้ามพระสงฆ์ไม่ให้บอกบ้ายแทงหวยแลประพฤติอนาจาร“ (ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 5) เพื่อควบคุมพระสงฆ์สามเณรที่กระทำตัวไม่เหมาะสมหลายประการ ทั้งใบ้หวย เล่นหวย ปลอมเป็นคฤหัสถ์ กินเหล้า เที่ยวกลางคืน

Read more