ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

อรุณคาเฟ่ ร้านกาแฟเพื่อสวัสดิการจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายกาแฟ และน้ำอื่นๆนำมาใช้จ่ายดูแลพระภิกษุ-สามเณร ภายในพระอารามนี้ เพื่อให้ท่านเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฎิบัติกิจน้อยใหญ่ได้อย่างเต็มกำลัง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพถวายทุเรียนพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม และแจกจ่ายให้กับญาติโยมเจ้าหน้าที่วัดทุกท่าน/คน โดยพระเดชพระคุณฯ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้พลเรือตรีศุภสิทธิ์ บูรณโอสถ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมคณะเข้ากราบถวายสักการะ ในโอกาสที่เดินทางมาทำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วิทย์ วัดอรุณ หรือ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ บิ๊กบอสหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมนำพวงมาลัยเข้ากราบสักการะขอพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดจากองค์หลวงพ่อบุญธรรม เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 7 เมษายน 2566 วิทย์ วัดอรุณ หรือ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ บิ๊กบอสหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม นำภาพวาดพระเจ้าตากในตำนานที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน ภาพวาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มามอบให้พี่น้องที่น่ารัก น้าออด คุณณรงค์ วโรดมสถาน กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดในปีนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ชมรมเพื่อนร่วมชีวิต บางลำพู - หลังวัง ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่เพื่อนที่ล่วงลับ ณ วิหารคด รอบพระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร จึงขอเรียนเชิญญาติมิตรเพื่อเป็นเกียรติ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 7 เมษายน 2566 วิทย์ วัดอรุณ หรือ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ บิ๊กบอสหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม นำภาพวาดพระเจ้าตากในตำนานที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน ภาพวาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มามอบให้อัยการสาวคนเก่ง ท่านดาว นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เข้าเยี่ยมและถวายไทยธรรม กัปปิยภัณฑ์ แด่พระมหาเถระ และภิกษุอาพาธ ภายในพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งระบบ โดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โดยมีดำหริให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานการจัดสร้าง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่มมหาบารมี เพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในพระอาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๔๖ ณ สถาบันสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Read more