ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ รับไทยธรรม ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี ก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้า โดย ท่านอาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยงานกิจกรรม “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” จะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 17 เมษายน 2565 และ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด ทางวัดจึงแบ่งพื้นที่การจัดทั้งสองกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๔ เนื่องในโอกาสรำลึก ๙๗ ปีชาตกาล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๘.๐๐ น  ณ พระวิหารหลวงพ่อพระนอนวัดมหาพฤฒาราม พี่น้องประชาชนต่างหลั่งใหลเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาห่มผ้าหลวงพ่อพระนอนกันอย่างเนืองแน่น เพื่อรับดาวพระราหูย้ายราศีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ขอเชิญคณะศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธาใน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร/วรรณภาพ) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ซึ่งทางวัดมหาพฤฒารามได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์ เสริมชะตาราศรี แก้ปีชงในปีนี้เพื่อเป็นการฉลองสมโภช ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒาราม และร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์เขตพุทธาวาส บูชาวัตถุมงคลของวัดในโอกาสนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้ารับเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายบรรพชิต แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more