ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็น พร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พันตำรวจเอก พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ ร่วมทำบุญที่วัดบ้านเกิดกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ จัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และร่วมบุญเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม ที่ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 56 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ"  เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเข้าถวายสักการระ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต    

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ในการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก(วงศ์นาง) น.ธ.เอก ป.ธ.๗ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด๊อกเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙  เดินทางไปถวายมุทิตาสักการะในวาระโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งแก่ พระราชวชิรมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. (คืน ๒) พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานสงฆ์ ในการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก(วงศ์นาง) น.ธ.เอก ป.ธ.๗ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 56 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้งโรงทานวัดอรุณเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีถวายน้ำสรงศพพระมหาสวัสดิ์ อหึสโก (วงศ์นาง) ป.ธ.๗ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more