ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับเครื่องไทยธรรมฉลองศรัทธา ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่มาทำบุญด้วยความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. (คืนที่ ๑๒) พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี พระครูประทีปธีรคุณ และคณะญาติโยม วัดคั่นกระได จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบขององค์พระปรางค์วัดอรุณ และโดยรอบบริเวณโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี พระปัญญาวิมลมุนี ผจล.วัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะ ๘ พระมหาวินัย ปริญฺญาโณ คุณช่อทิพย์ เทียนสุวรรณ(บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต) และชมรมศิษย์เก่าวัดอรุณ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.(คืนที่ ๑๐) พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี พระครูปลัดอินทรา จนฺทสาโร และศิษยานุศิษย์ พระชัยนาท นาถสีโล พระสิทธิ วรกิจฺโจ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม    

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประกาศปิดวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอก 3 ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้ร่วมกันจัดให้มี พิธีสรงน้ำดำหัวกราบไหว้ขอพร พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยได้เปิดโอกาสให้คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระอาราม คณะศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นศิ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

และยังได้บอกบุญเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในองค์หลวงพ่อแจ้งและพญายักษ์วัดแจ้ง ซึ่งพญายักษ์วัดแจ้งของวัดอรุณราชวรารามนั้น คือพญายักษ์ในตำนานคู่แรกของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาของความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตำนานเล่าขานอยู่คู่กับวัดอรุณราชวรารามมากว่าร้อยปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พณ.ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย พร้อมคณะและพุทธศาสนิกชน ได้เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมทั้งได้รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในค่ำคืนนี้มี พระครูสถิตวิรุฬห์ธรรม พระปลัดสุข อตฺตสนฺโต พระอาจารย์สมนึก สมจิตฺโต พระครูปลัดนครา ชาครธมฺโม พระครูสมุห์สมชาย ฐิตธมฺโม และคุณจรรยา รัตนสมบัติ พร้อมลูกหลาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

Read more