ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ซึ่งทางวัดมหาพฤฒารามได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์ เสริมชะตาราศรี แก้ปีชงในปีนี้เพื่อเป็นการฉลองสมโภช ๑๗๐ ปี วัดมหาพฤฒาราม และร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์เขตพุทธาวาส บูชาวัตถุมงคลของวัดในโอกาสนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้ารับเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายบรรพชิต แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ติดตาม และถวายความสะดวกในการปฎิบัติศานกิจพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ในการเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ปี ๒๕๖๕

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันเสาร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ ประโยค ๓-๔ ประจำปี ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดหนองกุง   อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยการนี้มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมงานถวายภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์สามเณรทั้งพระอาราม ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร  รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เมตตาเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะวิทยากรและนักเรียนในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ในเขตภาค ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อนุจรติดตามพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร  รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เมตตาเยี่ยมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตภาค ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อนุจรติดตามพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานนำคณะสงฆ์ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และเมตตานำเวียนเทียนประทักษิณรอบพระพุทธปรางค์ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ พระวิหารหลวง วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more