ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

เวลา ๑๔.๐๐ น. - พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด และครอบครัว ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนการบูรณะถนนโบราณ และระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามเพิ่ม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี จึงได้มอบของที่ระลึกฝากถวายถึง สมเด็จพระชนนี ดอร์เจ วังโม วังชุก เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก และสมเด็จไวโรจนะรินโปเช โดยมอบเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชุดกรรมการประกอบด้วย เนื้อทองแดงเหลือบรุ้ง และเนื้อผงสายรุ้ง 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

สมเด็จไวโรจนะรินโปเช มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี่ ทรงเป็นหลานของ สมเด็จพระชนนี ดอร์เจ วังโม วังชุก และทรงเป็นพระโอรสของ เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก ท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่อายุ ๒ ชันษา ว่าในศตวรรษที่ ๘ หรือราวพ.ศ.1244 ท่านเคยเกิดเป็นนักบวชนามว่า มหาไวโรจนะ โลจาวา ในอดีตชาตินั้นท่านเป็นพระ ๑ ใน ๗ รูปแรกของธิเบต และยังเป็นศิษย์เอก ๑ ใน ๒๕ คนของท่านคุรุปัทมสัมภวะ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เคนโป พูนโช อาจารย์ของสมเด็จพระมหาไวโรจนะ รินโปเชหรือลามะน้อย พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี่ แห่งประเทศภูฏาน เดินทางมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในการนี้ได้สนทนาธรรมและทางเคนโป พูนโชได้กราบขอโอวาทธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเมธีด้วยความเคารพ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พรปีใหม่อันประเสริฐสุด จากเทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เป็นร่มโพธิร่มไทรอันเป็นที่รักยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพวกเราพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เทพเจ้าแห่งความเมตตาของพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณและชุมชนใกล้เคียง มอบหมายให้ คุณวรวิทย์ โชคขจิตสัมพันธ์(ต้อง) ประธานชุมชนลานมะขามบ้านหม้อ และคุณสมโภชน์ สูงโพธิ์(แมว) ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน นำปฏิทินของวัดอรุณราชวราราม ประจำปี 2567 ส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนทั้งสองชุ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โดยท่านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ พ่อแม่พี่น้องชุมชนใกล้เคียง และพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านไปมาบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สามารถหยิบฟรีกลับบ้านเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชน ประจำปี 2567 จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

มอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่พี่น้องที่น่ารัก คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล หรือ เสี่ยบุ๊ง ประธานบริษัทซิงแสงนภา จำกัด เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่บริษัทซิงแสงนภา จำกัด โดยมี คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด สยามรัฐ) คุณมาโนช ตรีประเสริฐรัตน์ (เอ็ม ขำขำ) คุณทวี วิวัฒน์สถาพร (รองนายกสมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย) คุณเส็ง RCA และคุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน) ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ วิทย์ วัดอรุณ เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อบูญธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อน้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

Read more