ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พญายักษ์วัดแจ้งจัดสร้างขึ้นตามคติพระพุทธศาสนา คือพญายักษ์เป็นธรรมบาลผู้คุ้มครองธรรม คุ้มครองโลกคุ้มครองคนดีเป็นตัวแทนของเทวดามเหสักข์แห่งวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าแห่งภูตผี ปีศาจ บรรดาผีปีศาจทั้งหลายต่างเกรงกลัวทั้งสิ้น พญายักษ์วัดแจ้งเป็นตัวแทนของหิริโอตตัปปะ และพรหมวิหาร 4 เป็นพญายักษ์ที่มีเกียรติ มีฤทธิ์ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดิน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ "วันออกพรรษาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน ๑๒๑ รูป ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การนี้ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ถวายปัจจัยเพื่อการบูรณะถนนและระบบสาธารณูปโภค ภายในพระอาราม จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับไทยธรรม เนื่องในโอกาส Ven.Dr.Chun Fa พระธรรมาจารย์ ดร.ชุน ฝ่า วัดหยวนทง คุณหมิง จีน บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๐ ปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะกรรมการ และกองงานเลขานุการ นำโดย พระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ได้ตรวจงานบูรณปฏิสังขรณ์ มณฑปรอยพระพุทธบาท วัดอรุณราชวราราม ที่กำลังบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ ช่างและคณะกรรมการสำรวจพบพระกรุโบราณ บนฝ่าเพดานมณฑปรอยพระพุทธบาท หลายองค์ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระกรุเก่าแก่โบราณล้ำค่า 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ได้เมตตามอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม นำพา ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ CEO เนเจอร์กิฟ พร้อมคณะ กราบสักการะพระกรุโบราณดังกล่าวเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จากกรณีที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้ค้นพบพระกรุโบราณจำนวนมากจากบริเวณฝ้าเพดานของมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองวัดอรุณ  ในวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกรรมการและกองงานเลขานุการ ร่วมกันทำความสะอาดตรวจนับคัดแยกพระกรุโบราณดังกล่าว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตามนโยบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและเก็บรักษาพระกรุโบราณทั้งหมดนี้ไว้เบื้องต้น เพื่อเก็บรักษาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณราชวราราม ในอนาคตต่อไป เพื่อธำรงรักษาถาวรวัตถุ โบราณสถานของพระอาราม ให้สวยงาม และมั่นคงถาวรอยู่คู่กับชาติ คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จากกรณีที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้ค้นพบพระกรุโบราณจำนวนมากจากบริเวณฝ้าเพดานของมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองวัดอรุณ ซึ่งมีทั้งพระบูชา พระแผง และพระเครื่องขนาดบูชา ในวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นประธานในการตรวจนับคัดแยก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ ช่างและคณะกรรมการสำรวจพบพระกรุโบราณ หลายองค์ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระกรุเก่าแก่ ตามนโยบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบและเก็บรักษาพระกรุทั้งหมดนี้ไว้เบื้องต้น เพื่อรักษาไว้เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณราชวราราม ต่อไป

Read more