ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบพระอุโบสถ ปรับภูมิทัศน์ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อสวยงาม เพื่อความสะอาด และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ตบแต่งต้นไม้ ปลูกหญ้า ทั่วทั้งพระอารามเพื่อสวยงาม เพื่อความสะอาด และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับภูมิทัศน์ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสะอาด เพื่อความสวยงาม และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปลูกหญ้า ปรับภูมิทัศน์ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสะอาด เพื่อความสวยงาม และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นวันที่ ๗ ของการปิดให้เข้าเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมกับภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นเพราะบารมีแห่งความรัก ความเมตตาที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีให้ต่อหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และเหล่าพี่น้องพนักงานทุกระดับชั้นของวัดอรุณราชวราราม เป็นความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงพลังที่ผลักดันก่อให้เกิดความรักความสามุคคีไปทั้งองค์กร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสะอาดและเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสะอาดและเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ถวายพานพุ่มดอกบัวเพื่อบูชาคุณ และทอดผ้าบังสุกุลอุทิศถวาย เพื่อน้อมรำลึกในโอกาสครบ ๙๓ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอทั้งภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุดเท่าที่เคยมีการนำเสนอมาในระบบ 360 องศา

Read more