ข่าวพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕-๘ - kachon.com

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕-๘
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕-๘

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีถวายพจนานุกรมบาลี-ไทย อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕-๘ เรียบเรียงโดย พระปิยโสภณ และบุญสืบ อินสาร 

ในการนี้ พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และคณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ถวายพจนานุกรม แด่พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี โดยมีพระภิกษุสามเณร นักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีวัดอรุณ ร่วมรับถวายที่ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Venerable Phra Det Phra Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam presided over the ceremony to present the Pali-Thai dictionary Commentary on the Dharma chapter, parts 5-8

On January 25, 2012 at 7:00 p.m. Phra Phrom Watcharamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9), Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam presided over the ceremony to present the Pali-Thai dictionary Commentary on the Dhammapada, parts 5-8, compiled by Phra Piyasophon and Boonsueb Insan.

In this regard, His Excellency Phrarajyanakawee, Rama IX Temple, Kanchanaphisek and the Heir Root Planting Fund Committee donate a dictionary To His Majesty Phra Phromvajramedhi with monks and novices Buddhist monks Pali Department of Wat Arun Join to receive offerings at the Phra Prang courtyard Wat Arun Ratchawararam Bangkok

尊貴的帕德帕Phra Phrom Watcharamethi,第 9 區院長,鄭王廟的住持主持巴利泰語詞典贈送儀式佛法章註釋,第 5-8 部分

2012 年 1 月 25 日晚上 7:00 Phra Phrom Watcharamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9), 第 9 區院長,鄭王廟的住持主持巴利泰語詞典贈送儀式法經註釋,第 5-8 部分,由 Phra Piyasophon 和 Boonsueb Insan 編輯。

在這方面,Phraajyanakawee 閣下、Rama IX Temple、Kanchanaphisek 和繼承人植根基金委員會神聖字典致四面佛陛下與僧侶和新手和尚鄭王廟巴利省加入在帕普朗庭院接受供品鄭王廟曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด