ข่าวพระพรหมวัชรเมธี เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในวาระโอกาสดิถีมงคลขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในวาระโอกาสดิถีมงคลขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในวาระโอกาสดิถีมงคลขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม 

และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมทั้งเข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในวาระโอกาสดิถีมงคลขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

Brahma Watcharamethi pay homage Somdej Phra Buddhachan His Highness Somdej Phra Maha Ratchamongkhon Muni His Holiness Somdej Phra Maha Thirachan on the occasion of the auspicious occasion of the new year

Thursday, January 6, 2019 at 5:00 p.m. Phra Phrom Watcharamethi, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam pay homage Somdej Phra Buddhachan Director of the Sangha Council Eastern Great Primate Wat Traimit Wittayaram

and His Highness Somdej Phra Maha Ratchamongkhon Muni Director of the Sangha Council middle primate Wat Traimit Wittayaram along with paying homage His Holiness Somdej Phra Maha Thirachan Director of the Sangha Council Abbot of Wat Phra Chetuphon Wimon Mangklaram on the occasion of the auspicious occasion of the new year

梵天守望者致敬崇迪帕佛贊崇迪Phra Maha Ratchamongkhon Muni殿下Somdej Phra Maha Thirachan 尊者在大吉大利之際

2019 年 1 月 6 日,星期四,下午 5:00 Phra Phrom Watcharamethi,第9區院長,鄭王廟方丈致敬崇迪帕佛贊僧團理事東方大靈長類動物Wat Traimit Wittayaram

和崇迪Phra Maha Ratchamongkhon Muni殿下僧團理事中靈長類動物Wat Traimit Wittayaram以及致敬Somdej Phra Maha Thirachan 尊者僧團理事Wat Phra Chetuphon Wimon Mangklaram 住持在大吉大利之際

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด