ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ใจบุญ ร่วมบุญใหญ่ในงานวันอาสฬหบูชาและงานวันเข้าพรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดบางแวก โดยพระเดชพระคุณ ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ใจบุญ ร่วมบุญใหญ่ในงานวันอาสฬหบูชา ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การปฏิรูปสู่รัฐสมัยใหม่เริ่มขึ้นเมื่อสยามเผชิญอิทธิพลลัทธิล่าอาณานิคมยุโรป โดย ร.4 ขณะที่ทรงผนวชเป็น “วชิรญาณภิกขุ” (27 พรรษา) ได้ก่อตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือ “ธรรมยุติกนิกาย” (เรียกคณะสงฆ์กลุ่มเดิมซึ่งเป็นส่วนข้างมากว่า “มหานิกาย”) และทรงสร้างปรัชญาการปกครองแบบรัฐสมัยใหม่ ผ่านการตีความพุทธศาสนา สร้างแนวคิด “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เมื่อ พ.ศ. 2403 รัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศเรื่อง “ประกาศห้ามพระสงฆ์ไม่ให้บอกบ้ายแทงหวยแลประพฤติอนาจาร“ (ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 5) เพื่อควบคุมพระสงฆ์สามเณรที่กระทำตัวไม่เหมาะสมหลายประการ ทั้งใบ้หวย เล่นหวย ปลอมเป็นคฤหัสถ์ กินเหล้า เที่ยวกลางคืน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุมในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมถวายมุทิตา พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนภิบาล รองเจ้าคณจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตลอดระยะเวลา 66 วันเต็ม ของการทำงานเปิดโรงทานแจกอาหารและเครื่องดื่มให้รับประทานฟรีวันละสองมื้อ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้การต้อนรับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ดร.พระมหาศรีพยัคฆ์และคณะ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ พระมหานพพร อริยญาโณ ผจล.อาจารย์ใหญ่ฝ่ายบาลี สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม นำพระภิกษุ-สามเณร ผู้มาอยู่ใหม่เพื่อเรียนบาลี ปี ๒๕๖๓ เข้ากราบและรับโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าสำนักเรียน ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้ให้โอวาทให้ทุกพระภิกษุ-สามเณรทุกรูปตั้งใจเรียน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางวัดอรุณราชวรารามยังไม่เสร็จสมบูณร์ เกรงจะไม่สามารถดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ ของท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางเข้าชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามได้ไม่ทั่วถึง คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดการเข้าชมโบราณสถานวัดอรุณราชวราราม จากวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็น วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Read more