ข่าวพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตรเพื่อขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตรเพื่อขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตรเพื่อขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ พิเศษ 4/2564 คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Organize a ceremony for the prosperity of the Buddha's mantra, the self-formula for the morale of the Thai people. Due to the coronavirus (COVID-19) epidemic situation

Tuesday, May 11, 2021 at 5:00 p.m. According to the special resolution of Maha Sangha Samakhom 4/2021, the Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun

Has organized a prosperous ceremony for the Buddha's mantra, self-formula For the prosperity of life and family and of encouragement to the people of Thailand Due to the coronavirus outbreak (COVID-19) situation at Phra Ubosot, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai District Bangkok

Phratharmaratanadilok僧伽協會理事為佛陀的口頭禪的發展組織儀式,為泰國人民的士氣製定自我公式。由于冠狀病毒(COVID-19)的流行情況

根據Maha Sangha Samakhom 4/2021的特別決議,2021年5月11日,星期二,下午5:00,由Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持

為佛陀的咒語舉辦了隆重的典禮為了生活和家庭的繁榮以及對泰國人民的鼓勵由於阿隆叻差拉蘭帕府Phra Ubosot的冠狀病毒爆發(COVID-19)曼谷艾艾區曼谷

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02 891 2185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก