ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

จัดให้มีการตามรอยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวาระกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบ 250 ปี โดยได้มีการสัมภาษณ์และค้นหาพระราชประวัติความเป็นมาของพระองค์ท่านว่า นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจวบจนถึงยุคปัจจุบัน วัดอรุณราชวรารามและชุมชนชาววัดอรุณมีความเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านอย่างไรบ้าง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พ.ย. 2561 ภาคเช้าจะประกอบพิธีบวงสรวงภายในบริเวณหน้าพระปราค์วัดอรุณ ทางทิศตะวันออก ซึ่งมีพระแท่นโบราณสำหรับบวงสรวงเทพยดามาแต่ครั้งโบราณ ถือเป็นทิศมหามงคล รวมทั้งองค์พระปรางค์ยังถือเป็นพระมหาธาตุประจำพระนคร อันเป็นสถานที่รวมพลังความเข้มขลัง ซึ่งเป็นกำลังแห่งขุนเขาจักรวาล อันเป็นที่สถิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสกลจักรวาลทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อินทร์พรหมยมยักษ์ เทวาเหล่าอารักษ์สัมมา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ล่าสุด พี่น้องชาววัดอรุณ ร่วมกันจัดทำ “เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี” ใหญ่ที่สุดในรอบ 250 ปี พร้อมทั้ง จัดงานบวงสรวงและพิธีมหาพุทธา- มหาเทวาภิเษก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ในวันที่ 24 พ.ย.2561 นายวิทย์เปิดเผยว่า จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่ชุมชนชาววัดอรุณ ได้รับเมตตาจากพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้จัดงานพิธีมหาพุทธา-ม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การมหาพุทธา - มหาเทวาภิเษก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่น “กรุงธนบุรี” ในมหาราชาฤกษ์ครั้งนี้ มีเขตมณฑลพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังอย่างยิ่ง ประกอบกับเหล่าเกจิครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้รับอาราธนามาประสิทธิ์ประสาทประจุมหาพุทธาคม รวมทั้งมหาเทวาคม ในการนี้ รูปแบบพิธีได้ดำเนินการตามแบบอย่างพิธีที่โบราณาจารย์ถือปฏิบัติมาคือ ปิดโบสถ์เสก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ทั้งนี้อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)ได้ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวของศาลพระเจ้าตากสินของชุมชนชาววัดอรุณ ศาลเล็กๆที่ดูโดดเด่นเมื่อได้ผ่านและเป็นศาลที่เป็นขวัญกำลังใจของคนในชุมชน ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นพ่อขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่มีต่อทุกๆคนในชุมชน ทั้งนี้ทางอิ๋งอิ๋งพิธีกรดังมากความสามารถจะได้นำเสนอผ่านทางรายการคนไทยใต้ร่มราชัน ออกอากาศทาง ททบ.5

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นับเป็นการบวงสรวงปลุกเสกวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งมีขั้นตอนการทำพิธีตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพเมธี(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ให้จัดงาน พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก พิธีบวงสรวง พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่ออธิษฐานจิต เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวว

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะกรรมการผู้จัดสร้างเหรียญพระเจ้าตากแจกฟรีที่จะต้องจดบันทึกในประวัติศาสตร์ให้ผู้หลานในรุ่นต่อๆไปได้จดจำนับร้อยปี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงและเนื้อผงพุทธคุณ 108 จำนวนรวมทั้งสิ้น 40,000 เหรียญ ที่ได้จัดสร้างเพื่อแจกจ่ายให้ฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆแก่ท่านผู้ศรัทธา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ไม่น่าเชื่อว่าศาลแห่งนี้แม้จะเป็นศาลไม่ใหญ่และอยู่ติดถนนแต่ขณะเมื่อตั้งจิตกราบสักการะกลับรู้สึกเหมือนว่าได้ใกล้ชิดได้สัมผัสในพระบารมีของพระองค์จริง ๆ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้ชุมชนชาววัดอรุณ ได้ริเริ่มสร้างขึ้นโดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศาลประจำชุมชนชาววัดอรุณ เป็นสถานที่ที่ใครจะมากราบไหว้ก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more