ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

เป็นปณิธานอันแรงกล้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในแนวคิดที่จะให้วัดและพี่น้องประชาชนข้างวัดเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งท่านได้ทำและได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของท่านว่าสำผัสได้จริงในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณบุรินทร์ สมันตรัฐ เป็นตัวแทน กลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณชาวฝั่งธนบุรี โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณธนวัฒน์ โชคสว่างเนตร และคุณภาพิมล แหวนทองคำ ผู้อำนวยการ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เจ้าของบริษัทบ้านสุภาพ ภาพิมล องค์รวมบำบัด มอบโลงศพ จำนวน 10 โลง แก่ตัวแทน หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทดแทนคุณแผ่นดิน โดยมี คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ หัวหน้าผู้สื่อข่า

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาจะคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง คอยอำนวยความสดวกให้พี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาจะคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง คอยอำนวยความสดวกให้พี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ได้เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาถึงในวันนี้เป็นเวลา ๕๐ วันเต็ม ภาพชินตาที่ทุกคนได้เห็นเป็นประจำทุกวันก็คือ ภาพของพระภิกษุชราใจดีผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบข้าวสาร จำนวน ๕๐ ถุง ปัจจัย ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และได้เมตตามอบปัจจัยแก่วิทยาลัยสงฆ์สุรษฎร์ธานีและวิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยละ ๕,๐๐๐ บาท

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้ได้รับธารน้ำใจจาก ร.ท.บุญช่วย จิรเกียรติ และภรรยา ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 3,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้มีธารน้ำใจจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบุญเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คือ 1.รศ.กันยา ปาละวิวัธน์ ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท 2.คุณวันทนี แซ่เซ่ง(บะหมี่กรอบชัย) ร่วมบุญถวายบะหมี่ จำนวน 600 ก้อน 3.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญถวายปัจจัย จำนวน 300 บาท 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ได้เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาถึงในวันนี้เป็นเวลา ๔๗ วันเต็ม ภาพชินตาที่ทุกคนได้เห็นเป็นประจำทุกวันก็คือ ภาพของพระภิกษุชราใจดีผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความห่วงใยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือนร้อนด้วยตัวท่านเองเช่นทุกวัน เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเป็นกันเอง เหมือนอยู่กับบ้านตนเอง เป็นการให้ประดุจพ่อดูแลลูก

Read more