ข่าวความสัมพันธ์พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะถนนโบราณในพระอาราม ตลอดจนนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ความสัมพันธ์พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะถนนโบราณในพระอาราม ตลอดจนนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ความสัมพันธ์พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะถนนโบราณในพระอาราม ตลอดจนนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณโดยรอบทั้งพระอาราม ซึ่งได้เกิดการชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา พร้อมทั้งได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในวัดเช่นระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาโดยรอบบริเวณโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ให้ลงไว้ในระบบใต้ดิน เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของท่านพุทธศาสนิกชน ไปในคราวเดียวกัน

ซึ่งการทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดทั้งพระอารามดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในงานครั้งนี้เป็นเงินจำนวนมาก เพราะการซ่อมแซมปรับปรุงทั้งระบบในพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ของโบราณสถานสำคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จำเป็นที่จะต้องใช้ทีมงานช่างที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ซึ่งรับรู้ถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในมหาบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์มหาเทพารักษ์ประจำวัดอรุณราชวราราม พญายักษ์วัดแจ้ง เทพเจ้าแห่งพลังอำนาจ โชคลาภ และความสมหวัง 

และเพื่อเป็นการบอกบุญแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมสร้างมหาบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอารามในครั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี จึงได้สั่งการให้กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม 

โดย พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานจัดสร้าง พญายักษ์วัดแจ้ง หรือ พญายักษ์โบราณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ต้นตำนานแห่งพญายักษ์ของเมืองไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวรารามในรอบ ๒๕๐ ปี ในการจัดสร้าง

เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงคุณค่า มอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดทั้งพระอารามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ อานิสงส์ของการร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณในครั้งนี้ จักเป็นพลวปัจจัยให้เกิดปัญญาในการดำรงชีพ, เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย, ทำการสิ่งใดที่ชอบกอรปด้วยธรรมไร้อุปสรรค อุปทวันตรายทั้งสิ้นในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ, เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเป็นปัจจัยแห่งนิพพานสมบัติ ผู้ที่สร้างถนนถวายวัดได้ชื่อสร้างมรรคาแห่งสุคติสัมปรายภพ ฯ

กําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม Phraya Yak Wat Chaeng Exhibition

กําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม Phraya Yak Wat Chaeng Exhibition วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๕๐ น.ทุกฝ่ายพร้อมกันที่ศาลา ๙ ห้อง

เวลา ๑๔.๕๕ น.
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานฝ่ายสงฆ์ 
ดร.ฮาลาลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางถึงมณฑลพิธี
นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร กล่าวถึงความเป็นมาของ การจัดนิทรรศการพญายักษ์วัดแจ้ง

เวลา ๑๔.๕๙ น.
งานศิลปะการสร้างพญายักษ์ทศกัณฐ์ และพญายักษ์หัสเดชะ ตามพุทธศาสนคติ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.ฮาลาลด์ ลิงค์ ประกอบพิธีตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการฯ
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี มอบของที่ระลึกแด่ ดร.ฮาลาลด์ ลิงค์ และคณะ (บันทีกภาพ)
วิทยากรนำชมนิทรรศการฯ 
เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พิธีกร : พระมหานพพร อริชญาโณ ป.ธ.๙
สำนักงานเลขานุการ : พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. โทร. ๐๘๕ ๕๖๙ ๑๖๑๖ พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ โทร. ๐๘๕ ๑๓๙ ๙๓๓๒

จุก วัดแจ้ง รายงาน 
31 ตค 2566

วัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี        
วัตถุประสงค์   
1.เพื่อหารายได้เข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม จำนวน 1,000,000 บาท               
2.สร้างพระผงของขวัญแจกฟรีแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ จำนวน 50,000 เหรียญ                                                

รายการวัตถุมงคล เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี    

ลำดับที่ 1 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 3.5 เซนติเมตร    
1.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 22 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 75,000 บาท  
1.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,000 บาท   
1.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 400 บาท       
1.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 300 บาท    
1.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 200 บาท  

ลำดับที่ 2 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 2.5 เซนติเมตร    
2.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 10 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 38,000 บาท  
2.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
2.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 350 บาท       
2.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 250 บาท    
2.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 150 บาท   

ลำดับที่ 3  เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อผงพุทธคุณ 108     
3.1 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ จำนวนการสร้าง 300 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
3.2 ฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ บูชาเหรียญละ 600 บาท

ลำดับที่ 4 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน)  บูชาชุดละ 12,500 บาท   
(ชุดกรรมการ 1 ชุด ได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร  4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 แบบฝังตะกรุดทองคำ และแบบฝังตะกรุดเงิน) 

รายนามพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี
1.พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
3.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง นนทบุรี

4.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
5.พระครูภาวนาภัทรคุณ (ท่านพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา
6.พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม

7.พระครูประภาสธรรมทัต (หลวงพ่อป้อม) วัดหนองม่วง ราชบุรี
8.พระปลัดอำพล ฐิตปุญฺโญ (หลวงพ่ออ๊อด) วัดหูช้าง นนทบุรี 
9.พระครูสมุห์คำนวน ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวล) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
10.พ่อครูศิริพงษ์ ครุพันธ์กิจ (เกจิฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง)

รายนามคณะกรรมการการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี

ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร) เลขาเจ้าคุณะภาค๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ประธานการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ)

ประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
2.คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ (โต วัดอรุณ) ประธาน กต.ตร สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
3.คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล (เสี่ยบุ้ง) เจ้าของร้านทองซิงแสงนภาโกลด์ (SSNP GOLD)
4.คุณเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

รองประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณยายสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ ณ นคร และสายสัมพันธ์

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด
ท่านสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9
ท่านชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดชัยบาดาล
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
คุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)

คณะกรรมการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระครูพิสิฐสรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูพิสุทธิสรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูสมุห์ประครอง สุปติฏฺฐิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร วัดอรุณราชวราราม
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท วัดอรุณราชวราราม
พระมหาไตรภพ ติสฺสนาโค วัดอรุณราชวราราม
พระมหาหัสดี จรณธมฺโม วัดอรุณราชวราราม 
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส

คุณฉัตรชัย ทองสวัสดิ์
คุณสมบัติ ทองสวัสดิ์ ประธานชุมชนปรกอรุณ
คุณวรวิทย์ โชคขจิตสัมพันธ์  ประธานชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ  
คุณสมโภชน์ สูงโพธิ์  ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร (แว่น วัดอรุณ)
คุณสมเกียรติ เสิศกาญจนาพร (หยอง วัดอรุณ)
คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ (แต๊บ วัดอรุณ)
คุณกฤษณะ เนาว์สถาน (นะ เมืองเพชร)
คุณกมล เล้าโสภาภิรมย์ (เตี้ย สวนทะเล)
คุณสรยุทธ์ จุลเจริญนนท์ (ป้อม punk berry)
คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์ (อาจารย์ฝนทิพย์)
คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ (ป๋าชู วัดเศวต)
คุณสุชาดา ปานนิวัฒน์ (เจ้แป้น วัดเศวต)
คุณวิโรจน์ หอมหวาน (ทนายโรจน์ เพชรบุรี)
คุณมนตรี วิไลสมสกุล (ติ๊ก จันทบุรี)
คุณชลัช ชมเจริญ (กุ้ง ท่าพระจันทร์)