ข่าวกําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม Phraya Yak Wat Chaeng Exhibition - kachon.com

กําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม Phraya Yak Wat Chaeng Exhibition
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

กําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม Phraya Yak Wat Chaeng Exhibition

กําหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ พญายักษ์วัดแจ้งกับการบูรณะวัดอรุณราชวราราม Phraya Yak Wat Chaeng Exhibition วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๕๐ น.ทุกฝ่ายพร้อมกันที่ศาลา ๙ ห้อง

เวลา ๑๔.๕๕ น.
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานฝ่ายสงฆ์ 
ดร.ฮาลาลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางถึงมณฑลพิธี
นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร กล่าวถึงความเป็นมาของ การจัดนิทรรศการพญายักษ์วัดแจ้ง

เวลา ๑๔.๕๙ น.
งานศิลปะการสร้างพญายักษ์ทศกัณฐ์ และพญายักษ์หัสเดชะ ตามพุทธศาสนคติ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.ฮาลาลด์ ลิงค์ ประกอบพิธีตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการฯ
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี มอบของที่ระลึกแด่ ดร.ฮาลาลด์ ลิงค์ และคณะ (บันทีกภาพ)
วิทยากรนำชมนิทรรศการฯ 
เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พิธีกร : พระมหานพพร อริชญาโณ ป.ธ.๙
สำนักงานเลขานุการ : พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. โทร. ๐๘๕ ๕๖๙ ๑๖๑๖ พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ โทร. ๐๘๕ ๑๓๙ ๙๓๓๒

9 เอกลักษณ์ของพญายักษ์วัดแจ้งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
พญายักษ์วัดแจ้งจัดสร้างขึ้นตามคติพระพุทธศาสนา คือพญายักษ์เป็นธรรมบาลผู้คุ้มครองธรรม คุ้มครองโลกคุ้มครองคนดีเป็นตัวแทนของเทวดามเหสักข์แห่งวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าแห่งภูตผี ปีศาจ บรรดาผีปีศาจทั้งหลายต่างเกรงกลัวทั้งสิ้น
พญายักษ์วัดแจ้งเป็นตัวแทนของหิริโอตตัปปะ และพรหมวิหาร 4 เป็นพญายักษ์ที่มีเกียรติ มีฤทธิ์ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดิน

งานศิลปะที่องค์พญายักษ์ทั้งสองได้สะท้อนถึง 9 เอกลักษณ์ของพญายักษ์วัดแจ้งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน คือ มีศีรษะตรีชั้นหมายถึง เทินกันเป็น 3 ชั้น ยอดบนสุดเป็นหน้าเทพแสดงถึงวงศ์แห่งพระพรหม ความรู้และอำนาจที่ครอบงำได้ทั้งสามโลก (สหัสเดชะ)ใบหน้านับรวมได้ 10 หน้า หมายถึง ศาสตร์ทั้ง 6 และพระเวทย์ทั้ง 4 (ทศกัณฐ์) ยืนแบบเหลี่ยมยักษ์อย่างชัดเจน คือกางขาออก ย่อเข่า เป็นลักษณะที่แสดงถึงความแข็งแรงและพลังอำนาจ พละกำลังอันมหาศาล ความน่าเกรงขาม  พญายักษ์ที่มีรากเหง้าจากรามเกียรติ์วรรณกรรมของฮินดูก็จริงแต่นำมาสร้างในคติของพระพุทธศาสนา  เป็นพญายักษ์ที่สร้างตามศิลปะแบบโขนละครไทยอย่างถูกต้อง ถือเป็นครูทางโขนละครที่ได้รับความนิยมเชื่อถืออย่างสูงด้วย

มีอินทรธนูอันเป็นเครื่องประดับยศของชุดที่หัวไหล่ อินทรธนูเป็นสัญลักษณ์สำคัญของตัวยักษ์และตัวพระ ซึ่งวัตถุมงคลยักษ์อื่นๆ มักทำอินทรธนูรวมๆไปกับกรองศอจนแทบกลืนกันไป แต่พญายักษ์วัดแจ้งมีอินทรธนูที่ดูเด่นงดงามแสดงถึงความมียศถาบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่ ความมีอำนาจเหนือเหล่าบรรดายักษ์และภูตผีทั้งปวง มีทองกรหรือกำไลแผง สัญลักษณ์แห่งการทำมาค้าขายสิ่งใดก็มีกำไร เป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐี  มีธำมรงค์หรือแหวน เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นราชา ความมีอำนาจ มีเสน่ห์ซึ่งยักษ์ที่อื่นจะไม่มีแหวน กระบองของพญายักษ์วัดแจ้ง เป็นกระบองประดับนพรัตน์ มิใช่กระบอกเกลียวตาลแบบยักษ์ทั่วไปที่เคยเห็น มาจากคุณวิเศษของไม้เท้าสหัสเดชะคือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพญายักษ์ตนใดๆ

คุณลักษณะมงคลอันเป็นเอกลักษณ์ทั้ง 9 ประการที่ถือว่าพญายักษ์วัดแจ้งเป็นยักษ์ในวัง และสร้างได้ถูกต้องตามศิลปะโขนละคร ถูกต้องตามศาสตร์ และเป็นเอกลักษณ์ที่ยักษ์อื่นๆไม่มี มีที่นี่ที่เดียว พญายักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์ผู้พิทักษ์วัดอรุณราชวราราม

จุก วัดแจ้ง รายงาน 
31 ตค 2566

วัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี        
วัตถุประสงค์   
1.เพื่อหารายได้เข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม จำนวน 1,000,000 บาท               
2.สร้างพระผงของขวัญแจกฟรีแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ จำนวน 50,000 เหรียญ                                                

รายการวัตถุมงคล เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี    

ลำดับที่ 1 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 3.5 เซนติเมตร    
1.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 22 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 75,000 บาท  
1.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,000 บาท   
1.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 400 บาท       
1.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 300 บาท    
1.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 200 บาท  

ลำดับที่ 2 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 2.5 เซนติเมตร    
2.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 10 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 38,000 บาท  
2.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
2.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 350 บาท       
2.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 250 บาท    
2.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 150 บาท   

ลำดับที่ 3  เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อผงพุทธคุณ 108     
3.1 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ จำนวนการสร้าง 300 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
3.2 ฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ บูชาเหรียญละ 600 บาท

ลำดับที่ 4 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน)  บูชาชุดละ 12,500 บาท   
(ชุดกรรมการ 1 ชุด ได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร  4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 แบบฝังตะกรุดทองคำ และแบบฝังตะกรุดเงิน) 

รายนามพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี
1.พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
3.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง นนทบุรี

4.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
5.พระครูภาวนาภัทรคุณ (ท่านพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา
6.พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม

7.พระครูประภาสธรรมทัต (หลวงพ่อป้อม) วัดหนองม่วง ราชบุรี
8.พระปลัดอำพล ฐิตปุญฺโญ (หลวงพ่ออ๊อด) วัดหูช้าง นนทบุรี 
9.พระครูสมุห์คำนวน ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวล) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
10.พ่อครูศิริพงษ์ ครุพันธ์กิจ (เกจิฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง)

รายนามคณะกรรมการการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี

ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร) เลขาเจ้าคุณะภาค๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ประธานการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ)

ประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
2.คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ (โต วัดอรุณ) ประธาน กต.ตร สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
3.คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล (เสี่ยบุ้ง) เจ้าของร้านทองซิงแสงนภาโกลด์ (SSNP GOLD)

รองประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณยายสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ ณ นคร และสายสัมพันธ์

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด
ท่านสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9
ท่านชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดชัยบาดาล
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
คุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)

คณะกรรมการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระครูพิสิฐสรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูพิสุทธิสรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูสมุห์ประครอง สุปติฏฺฐิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร วัดอรุณราชวราราม
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท วัดอรุณราชวราราม
พระมหาไตรภพ ติสฺสนาโค วัดอรุณราชวราราม
พระมหาหัสดี จรณธมฺโม วัดอรุณราชวราราม 
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส

คุณฉัตรชัย ทองสวัสดิ์
คุณสมบัติ ทองสวัสดิ์ ประธานชุมชนปรกอรุณ
คุณวรวิทย์ โชคขจิตสัมพันธ์  ประธานชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ  
คุณสมโภชน์ สูงโพธิ์  ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร (แว่น วัดอรุณ)
คุณสมเกียรติ เสิศกาญจนาพร (หยอง วัดอรุณ)
คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ (แต๊บ วัดอรุณ)
คุณกฤษณะ เนาว์สถาน (นะ เมืองเพชร)
คุณกมล เล้าโสภาภิรมย์ (เตี้ย สวนทะเล)
คุณสรยุทธ์ จุลเจริญนนท์ (ป้อม punk berry)
คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์ (อาจารย์ฝนทิพย์)
คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ (ป๋าชู วัดเศวต)
คุณสุชาดา ปานนิวัฒน์ (เจ้แป้น วัดเศวต)
คุณวิโรจน์ หอมหวาน (ทนายโรจน์ เพชรบุรี)
คุณมนตรี วิไลสมสกุล (ติ๊ก จันทบุรี)
คุณชลัช ชมเจริญ (กุ้ง ท่าพระจันทร์)