ข่าววชิรกิตติยาภาวรทานคาถา บทสวดเพื่อสวดถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

วชิรกิตติยาภาวรทานคาถา บทสวดเพื่อสวดถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วชิรกิตติยาภาวรทานคาถา บทสวดเพื่อสวดถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาสั่งการให้ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม 

แต่งบทถวายพระพรชัยมงคล เป็นกรณีพิเศษ  ใช้เจริญพระพุทธมนต์ทุกวันหลังทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

เมื่อพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระมหานพพร อริยญาโณ  ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราขวราราม ได้แต่งคาถาบทนี้แล้ว ได้นำถวายพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เพื่อตรวจทานและแก้ไขให้สมบูรณ์ และนำมาให้คณะสงฆ์วัดอรุณได้ใช้เจริญพระพุทธมนต์