ข่าววัดอรุณราชวราราม จัดประชุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ - kachon.com

วัดอรุณราชวราราม จัดประชุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วัดอรุณราชวราราม จัดประชุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และคณะกรรมการสงฆ์ร่วมประชุมกับตัวแทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในหลายภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ 

Wat Arun Ratchawararam Organize a general meeting to prepare for the event Praying across the year, Thai way, Buddhist way, welcome the new year 2016

Venerable Phra Det Phra Phra Phrom Watcharamethi, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam, assigned Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun Dr. (Chumphon), secretary of Wat Arun Ratchawararam. Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam and the Sangha Committee met with representatives from the Department of Religious Affairs Ministry of Culture and representatives from government agencies in many sectors to prepare for the event Praying across the year, Thai way, Buddhist way, welcome the new year 2016

鄭王廟拉差瓦蘭組織一次全體會議,為活動做準備跨年祈福,泰國方式,佛教方式,迎接新年2016

尊貴的帕Det Phra Phra Phrom Watcharamethi 是第 9 區的院長,Wat Arun Ratchawararam 的住持,指派 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun 博士(春蓬),Wat Arun Ratchawararam 的秘書。鄭王廟助理方丈僧團會見宗教事務部代表文化部和來自許多部門的政府機構網絡的代表為活動做準備跨年祈福,泰國方式,佛教方式,迎接新年2016

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด