ข่าวด้วยความห่วงใย พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณ ลุยน้ำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพระปรางค์วัดอรุณ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ด้วยความห่วงใย พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณ ลุยน้ำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพระปรางค์วัดอรุณ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ด้วยความห่วงใย พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณ ลุยน้ำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพระปรางค์วัดอรุณ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ พร้อมด้วยท่านพระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมวัดอรุณ ลุยน้ำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะสงฆฺ์วัดอรุณราชวราราม พนักงานวัดอรุณและทีมงานระบายน้ำของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานป้องกันมวลน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาบรรจบกับน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมบริเวณพระปรางค์วัดอรุณ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง

with concern Brahma Watcharamethi Wade through the water to visit and encourage the working team to work together to prevent the mass of water flowing into the Prang of Wat Arun. and important ancient sites of Wat Arun Ratchawararam

On November 8, 2021, Phra Det Phra Bhumibol Adulyadej Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam and Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun, Dr. (Chumphon), Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Secretary of Wat Arun Ratchawararam Secretary of the Dean Region 9 together with Phrakhru Winaithorn (Jiradej Chirateecho), Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Visit the flooded area of ​​Wat Arun Wade through the water, visit to support the monks at Wat Arun Ratchawararam Wat Arun staff and drainage team of Bangkok Yai District Office who join together to work together to prevent the northern water mass flowing converging with the high sea water flooding the area of ​​the Phra Prang of Wat Arun and important ancient sites of Wat Arun Ratchawararam It is also a great joy to the working group.

關切地梵天守望者涉水參觀並鼓勵工作團隊共同努力,防止大量水流入鄭王廟。和鄭王廟 Ratchawararam 的重要古遺址

2021年11月8日,Phra Det Phra Bhumibol Adulyadej梵天守望者Sangha Sangha 理事會成員,第 9 區院長,Wat Arun Ratchawararam 住持和 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun 博士(春蓬),鄭王廟的助理住持鄭王廟秘書第 9 區院長秘書與鄭王寺助理住持 Phrakhru Winaithorn (Jiradej Chirateecho)

參觀鄭王廟被洪水淹沒的地區涉水,參觀支持鄭王廟的僧侶曼谷亞伊地區辦事處鄭王廟工作人員和排水小組他們聯合起來共同努力,防止北部水團與湧入鄭王寺帕普朗地區的高海水匯合和鄭王廟 Ratchawararam 的重要古遺址對於工作團隊來說,也是一種莫大的欣慰。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด