ข่าวพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ รองเจ้าคณะภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร - kachon.com

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ รองเจ้าคณะภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ รองเจ้าคณะภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ รองเจ้าคณะภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมด ๑๗ รูป ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

The ceremony of giving orders to the Supreme Patriarch Appointment of primate advisor Region 8, primate advisor Region 10, deputy primate region 8-9-10-11-12 at Traimit Wittayaram Worawihan Temple Bangkok

Sunday, November 7, 2021 at 1:30 p.m. Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Attending the ceremony to receive the Supreme Patriarch's orders with Prince Somdej Phra Buddhachan Director of the Sangha Council Eastern Great Primate Abbot of Wat Traimit Wittayaram Worawihan

presided over the ceremony to hand over the Supreme Patriarch Appointment of Region 8 Primate Advisor, Region 10 Primate Advisor, Regional Deputy Primate 8-9-10-11-12, Chachoengsao Province Primate Priest of Nakhon Phanom Province Chaiyaphum Province Priest of Sisaket Province Deputy dean of Prachinburi Province, all 17 figures at Wat Traimit Wittayaram Worawihan Bangkok

給太祖發號施令的儀式在 Traimit Wittayaram Worawihan 寺任命靈長類動物顧問區域 8、靈長類動物顧問區域 10、副靈長類動物區域 8-9-10-11-12曼谷

2021 年 11 月 7 日,星期日,下午 1:30梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持出席接受太祖命令的儀式與崇迪帕佛禪殿下僧團理事東方大靈長類動物Wat Traimit Wittayaram Worawihan 住持

主持大族長交接儀式任命第 8 區靈長類動物顧問、第 10 區靈長類動物顧問、區域副靈長類動物 8-9-10-11-12,Chachoengsao 省靈長類動物那空帕儂府神父猜也奔省四色菊省牧師巴真府副院長,Wat Traimit Wittayaram Worawihan 的所有 17 位人物曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด