ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) ในโอกาสได้รับพระกรุณโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์ - kachon.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) ในโอกาสได้รับพระกรุณโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) ในโอกาสได้รับพระกรุณโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์

วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระครูอรุณธรรมรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) อายุ ๘๘ ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในโอกาสได้รับพระกรุณโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวัชรรังษี 

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

His Majesty His Highness granted the Privy Council Invited the card contract, Padyot, presented to the royal watchararangsi (Iam Siriwanno) on the occasion of receiving the royal graciousness to promote the rank.

Tuesday, October 12, 2021 at 2:00 p.m. His Majesty the King His Majesty graciously ordered Mr. Nurak Mapraneet, the Privy Councilor, to invite the contracts, fantasies and robes to offer to them. Phrakhru Arunthamrangsee (Iam Siriwanno), 88 years old, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam On the occasion of being graciously pleased to promote the rank to the royal faculty in the royal name Royal Watchararangsi

with His Holiness Somdej Phra Buddhachan Director of the Sangha Council Eastern Great Primate Abbot of Wat Traimit Wittayaram Worawihan is the chairman of the monks at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam. Ratcha Woramahawihan, Wat Arun Sub-district, Bangkok Yai District Bangkok

陛下殿下授予樞密院在接受皇室恩寵之際,邀請Patyot的契約,提供給皇家守望者(Iam Siriwanno)以提升軍銜。

2021 年 10 月 12 日,星期二,下午 2:00 國王陛下陛下仁慈地命令樞密院議員努拉克·馬帕內特先生邀請他們提供合同、幻想和長袍。 Phrakhru Arunthamrangsee (Iam Siriwanno),88 歲,鄭王寺助理住持在榮幸地晉升為皇家教職人員之際以皇室的名義皇家守望台

與崇迪帕佛贊尊者僧團理事東方大靈長類動物Wat Traimit Wittayaram Worawihan 的住持是 Ubosot 寺僧侶的主席,Wat Arun Ratchawararam。 Ratcha Woramahawihan, Wat Arun Subdistrict, Bangkok Yai District曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด