ข่าวพระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้าง มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ - kachon.com

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้าง มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้าง มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้างานก่อสร้าง “มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์” 

โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ, รศ.ดร.,) รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น, พระศรีสิทธิวิเทศ ดร., ที่ปรึกษากองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ พระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ, ดร., พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร., เจ้าอาวาสวัดใหม่แก่งสนาม ร่วมกันเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Phrakhru Laddilokwat, Dr. (Chumphon), secretary of the Dean of Region 9, visited the construction work. Mahachulamani Chedi, Phutthachayantri, Phra Phromwatcharamethi, Prachasan

On October 4, 2021, His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam, assigned Phra Khru Lad Dilokwat, Dr. (Chumphon), Secretary of the Dean of Region 9, Secretary of Wat Arun Ratchawararam. Inspect the construction progress "Maha Chulamanee Chedi, Phutthachayantri, Phra Phromwatcharamedhi, Prachasan"

with Phra Sophonpatanabundit (Sukanya Aruno, Assoc. Phra Mahakunawut Khempemo, Dr., Abbot of Wat Mai Kaeng Sanam together to visit this construction project at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus

第9區院長秘書Phrakhru Laddilokwat博士(春蓬)參觀了建設工作。 Mahachulamani Chedi、Phutthachayantri、Phra Phromwatcharamethi、Prachasan

2021 年 10 月 4 日,Luang Por 的 Phra Det Grace梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持,任命 Phra Khru Lad Dilokwat 博士(春蓬),第 9 區院長秘書,鄭王廟秘書。檢查施工進度“Maha Chulamanee Chedi、Phutthachayantri、Phra Phromwatcharamedhi、Prachasan”

與 Phra Sophonpatanabundit (Sukanya Aruno, Assoc. Phra Mahakunawut Khempemo, Dr., Wat Mai Kaeng Sanam 住持一起參觀 Mahachulalongkornrajavidyalaya 大學的這個建設項目孔敬校區

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด