ข่าวอธิบดีกรมการศาสนา เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา - kachon.com

อธิบดีกรมการศาสนา เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

อธิบดีกรมการศาสนา เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา

วันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิทมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา และคณะเข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Director-General of the Department of Religious Affairs and the group came to offer sacrifices His Majesty the King Brahma Watcharamethi On the occasion of 78 years and 57 years of auspicious longevity

Monday, September 6, 2021, in honor of the 78th Anniversary of the 57th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kowit Maha Sangha Sangha, Por.Dor.9), Member of the Supreme Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam Mr. Kriengsak Boonprasit, Director-General of the Department of Religious Affairs and the group came to offer sacrifices His Majesty the King Phra Phrom Watcharamethi at Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

宗教事務司司長這群人來獻祭國王陛下梵天守望者78歲、57歲吉祥長壽之際

2021 年 9 月 6 日,星期一,紀念普密蓬·阿杜德國王陛下 57 週年誕辰 78 週年Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kowit Maha Sangha Sangha, Por.Dor.9),最高僧團委員會成員鄭王廟拉差瓦蘭住持宗教事務司司長 Kriengsak Boonprasit 先生這群人來獻祭國王陛下在鄭王廟 Ratchawararam 的 Phra Phrom Watcharamethi曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด