ข่าวธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิชาต รมยะรูป และคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ - kachon.com

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิชาต รมยะรูป และคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิชาต รมยะรูป และคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร เข้าถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ 

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อนุโมทนาบุญ และเมตตามอบหนังสือและวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึก ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว แด่ นายอภิชาต รมยะรูป และคณะ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Bangkok Bank Public Company Limited by Mr. Apichart Ramyarup and his group came to offer their offerings Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council On the occasion of the Buddhist Lent Festival of the year 2016

On August 11, 2021, Phra Det Phra Bhumibol Adulyadej Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Sangha Council Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Mercy to Bangkok Bank Public Company Limited by Mr. Apichart Ramyarup, Company Secretary lead the management team and bank officials make an offering On the occasion of the Buddhist Lent Festival of the year 2016

In this regard, His Excellency Reverend Father Brahma Watcharamethi The committee of the Sangha Sangha Council, Dean Region 9, the abbot of Wat Arun Ratchawararam expresses gratitude and has mercy to present a book as a souvenir. Giving for the prosperity of life and family to Mr. Apichart Ramyarup and his team at Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

Apichart Ramyarup 先生和他的團隊來提供他們的產品的盤谷銀行公共有限公司Phra Brahma Watcharamethi僧團理事2016年佛教大齋節

2021 年 8 月 11 日,Luang Por 的 Phra Det Grace Phra Brahma Watcharamethi Sangha Sangha Council Region 9 主任 鄭王廟 Ratchawararam Mercy to Bangkok Bank Public Company Limited 由公司秘書 Apichart Ramyarup 先生主持領導管理團隊和銀行官員獻祭2016年佛教大齋節

在這方面,尊敬的父親閣下Phra Brahma Watcharamethi Sangha Sangha 理事會委員會,Dean Region 9,Wat Arun Ratchawararam 住持表示感謝並仁慈地贈送一本書作為紀念品。為Apicart Ramyarup 先生和他在鄭王廟拉差瓦蘭寺的團隊帶來生活和家庭的繁榮曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด