ข่าวพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา  - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเพื่ออุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส อดีตบูรพาจารย์ และบรรพบุรุษของพระเดชพระคุณฯ ในการนี้พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี ได้นิมนต์พระมหาเถระและพระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๕ รูป สวดมาติกาและบังสุกุล ถวายกัปปิยภัณฑ์ ผ้าไตรจีวร แล้วพระภิกษุสามเณรอนุโมทนา กรวดน้ำ รับพรเป็นเสร็จพิธี

Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council presided over the merit-making ceremony for Thaksinanuprat On the occasion of Buddhist Lent

Sunday, July 25, 2021 at 4:30 p.m. Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9 Committee, Provincial Police Commissioner, Abbot of Wat Arun Ratchawararam presided over the merit-making ceremony for Thaksinanuprat On the occasion of Buddhist Lent

Phra Det Phra Brahmawatcharamethi Make merit for Thaksinanuprathan in dedication to the former abbot former burapha teacher and the ancestors of His Majesty the King In this respect Brahma Watcharamethi Invited Maha Thera and 55 monks and novices, chanting Matika and Requiem The monks and novice monks offer blessings, pour water, receive blessings, complete the ceremony.

梵天守望者僧團理事主持他的功德儀式在佛教大齋節之際

2021 年 7 月 25 日,星期日,下午 4:30最高僧伽委員會成員,第九區委員會主任,省警察局長,鄭王廟住持主持他的功德儀式在佛教大齋節之際

Phra Det Phra Brahmawatcharamethi為他信奉前方丈做功德前 burapha 老師和國王陛下的祖先在這方面梵天守望者邀請摩訶錫拉和 55 位比丘和沙彌,念誦瑪提卡和安魂曲和尚和沙彌供奉、倒水、接受加持,完成儀式。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด