ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานพุ่มเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานพุ่มเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานพุ่มเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานพุ่มเทียนซึ่งทรงพระกรุณาอุทิศเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง

ถวายแด่พระราชาคณะในพระอารามจำนวน ๙ รูป ๑. พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๒. พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๓. พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๔. พระราชวัชรรังษี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

๕. พระเมธีรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๖. พระศรีสุทธิเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม ๗. พระปัญญาวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๘. พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๙. พระสุนทรกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

His Majesty the King His Majesty graciously bestowed candle bushes to worship the Three Jewels and Buddha Chedi Sathan at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam.

Saturday, July 24, 2021 at 10:00 a.m. His Majesty the King pay homage to the royal merit On the occasion of Asanha Bucha Day and the Buddhist Lent Festival, 2021, graciously bestowed the candle bushes which he graciously dedicated to worship the Three Jewels and Buddhist temples in the royal temples

Dedicated to 9 monks in the monastery 1. Phra Brahma Watcharamethi Committee of the Sangha Council, Dean of Region 9 Committee, Provincial Police Commissioner, Abbot of Wat Arun Ratchawararam; Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

5. Phra Methi Rattanadilok Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam 7. Phra Panya Wimolmuni Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam 9. Phra Sunthonkit Kosol Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

國王陛下 陛下仁慈地贈予了蠟燭灌木,以供奉三寶和佛陀 Chedi Sathan 在 Ubosot,Wat Arun Ratchawararam。

2021 年 7 月 24 日星期六上午 10:00 國王陛下國王陛下在Asanha Bucha Day之際和2021年的佛教大齋節,慷慨地贈送了蠟燭灌木,他慷慨地奉獻給皇家寺廟中的三寶和佛教寺廟

獻給寺院的 9 位僧人 1. Phra Brahma Watcharamethi僧伽委員會委員,第 9 區委員會主任,省警務專員,鄭王廟方丈;鄭王廟助理住持鄭王廟助理方丈鄭王廟助理方丈

5. Phra Methi Rattanadilok鄭王廟助理方丈鄭王廟助理住持 7. Phra Panya Wimolmuni鄭王廟助理方丈鄭王廟助理住持 9. Phra Sunthonkit Kosol鄭王廟在 Ubosot 的助理方丈,鄭王廟 Ratchawararam曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด