ข่าวพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช โยมบิดา พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี - kachon.com

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช โยมบิดา พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช โยมบิดา พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์,ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ 

ร่วมทำบุญในงานศพพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช อายุ ๘๒ ปีโยมบิดาของพระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี, เจ้าคณะแขวงบางหว้า-ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ได้ถึงแก่กรรม และได้กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Join to make merit at the funeral of Father Thongpool Chanthadet, father of Phra Pariyatwaranukul Secretary of the Dean Region 2, Assistant Abbot of Wat Nimmanoradee

Monday, July 19, 2021 Phra Det Phra Det Phra Luang Por Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9) Member of the Supreme Sangha Council, Preceptor Region 9 Committee, Police Sub-District Prof., Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assigned to Phra Khru Lad Dilokwat, Dr. (Chumphon), Assistant Abbot/Secretary of Wat Arun Ratchawararam Secretary of the Priest Region 9

Join to make merit at the funeral of Father Thongpool Chanthadet, 82 years old, the father of Phra Pariyatwaranukul. The secretary of the Dean Region 2, Assistant Abbot of Wat Nimmanoradee, Dean of Bang Wa-Pak Klong Subdistrict, Phasi Charoen District, Bangkok has passed away. and set up a funeral service at Wat Sawang Arom Muang Mai Subdistrict Sibunruang District Nong Bua Lamphu Province

梵天守望者僧團理事參加帕帕里耶特瓦拉努庫 (Phra Pariyatwaranukul) 之父通普·尚塔德 (Thongpool Chanthadet) 的葬禮第 2 區院長秘書,Wat Nimmanoradee 助理住持

2021 年 7 月 19 日星期一 Phra Det Phra Det Phra Luang Por Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9) 最高僧團委員會成員,第 9 區導師委員會,警察分區教授,鄭王廟住持分配給Phra Khru Lad Dilokwat博士(春蓬),鄭王廟助理方丈/秘書牧師區秘書 9

參加為帕帕里耶特瓦拉努庫 (Phra Pariyatwaranukul) 父親 82 歲的通普·尚塔德 (Thongpool Chanthadet) 神父的葬禮做功德。曼谷Phasi Charoen區Bang Wa-Pak Klong分區院長,第2區的秘書,Wat Nimmanoradee的助理方丈已經去世。並在 Wat Sawang Arom 設立葬禮服務孟邁街道Sibunruang區農布阿蘭普省

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด