ข่าววิทย์ วัดอรุณ เป็นตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

วิทย์ วัดอรุณ เป็นตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วิทย์ วัดอรุณ เป็นตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

Wit Wat Arun represents the descendants of Wat Arun people. to pay respects and pay respects to Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit), owner of Kachon.com newspaper. Representing the descendants of Phra Chao Tak of Wat Arun to pay respects and pay respects to His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam On the occasion of the grace of Luang Por Brahma Watcharamethi Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Beloved and revered monks of the Wat Arun Sangha and the brothers and sisters of Wat Arun people. received the graciousness from His Majesty King Bhumibol Adulyadej Mahisorn Bhumibol Ratchawarangkun Kitisiri Somboon Adulyadej Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Wachiraklao Chao Yu Hua is graciously pleased to announce that

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

by His Majesty that monks who are in the ranks have great support for religion Deserves to be promoted to a higher rank Phra Thammaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam became the deputy monarch There is a royal name as inscribed in the Hiranbat saying Brahma Watcharamethi Phichit Phichit Executive Priesthood Dharma Patiparnwichit Bachelor's degree Mahakanisorn Bovornsangkharam Khamvasi

Sathit at Wat Arun Ratchawararam Rajawaramahavihara, royal temple, Bangkok Has the title of an encyclopedia, can set up to 8 images, ask for grace take religious errands a burden of instruction help suspend the request and support the monks and novices in the faculties and monasteries as appropriate to the strength and dignity bestowed upon this and Chongcharoenyu Wan Sukphon Patiphan Khun Sarasirisawat Jiratthiti Wirunhiphaiboon in Buddhism

As from 7 July B.E.

Announced on the 8th day of July B.E. 2021 Being the 6th year of the present reign

Wit Wat Arun 代表鄭王廟人的後裔。向梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

Khun Wit Arun (Akarawit Rattanaprasit),Kachon.com 報紙的所有者。代表鄭王廟的帕昭德的後代向國王陛下梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持隆波恩之際梵天守望者鄭王廟拉差瓦蘭住持

鄭王廟僧伽敬愛的僧侶和鄭王廟人的兄弟姐妹。得到了恩惠普密蓬·阿杜德國王陛下瑪希松·普密蓬·拉差瓦朗昆基蒂西里·松本·阿杜德Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Vajira Klao Chao Yu Hua非常高興地宣布

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด