ข่าวองค์กรสภาส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทย เข้าถวายเกียรติบัตร นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม - kachon.com

องค์กรสภาส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทย เข้าถวายเกียรติบัตร นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

องค์กรสภาส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทย เข้าถวายเกียรติบัตร นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ องค์กรสภาส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ชมรมคนไทยรักชาติ รักแผ่นดินเกิด เข้าถวายเกียรติบัตร “นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ” 

แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในการนี้ได้ถวายเกียรติบัตร “นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ”แด่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ด้วย

Organization of the Council for the Promotion of Good Morals of Thailand Entered to present the certificate of Naga Dhammachak, a good person in the city of Buddha, to Phra Dhammarattanadilok. Director of the Sangha Council

Friday 25 June 2021 Phra Det Grace Luang Pho Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam, has mercy on the organization of the Council for the Promotion of Good Deeds of Thailand National Youth Organization Council Thai Patriotic Club love the homeland Entered to present the certificate of "Nak Dhammachak, a good person in the city of Buddha"

Thank you Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam In this regard, the certificate of "Nak Dhammachak, a good person of the city of Buddha" was presented to Phrakhru Laddilokwat Secretary of the Dean of Region 9, Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam as well

泰國良好道德促進委員會的組織進入以向法師法師頒發佛城好人那迦法輪的證書。僧團理事

2021 年 6 月 25 日星期五 Phra Det Grace Luang Pho帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員、第 9 區院長、鄭王廟住持拉差瓦蘭寺 (Wat Arun Ratchawararam) 對促進泰國善行委員會的組織表示憐憫全國青年組織委員會泰國愛國會愛祖國入會頒發“佛城好人Nak Dhammachak”證書

謝謝帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持對此,頒發了“佛城好人Nak Dhammachak”證書。帕拉赫魯拉迪洛瓦第 9 區院長秘書,鄭王廟秘書 - 鄭王廟助理方丈

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด