ข่าวพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2564 ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ - kachon.com

พิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2564 ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2564 ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2564 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ 

ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการเป็นเงิน 300,000 บาท ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

The ceremony of graduating and giving certificates for the training program for Dhammaduta in foreign affairs, class 27, year 2021, is a merit-making ceremony and a celebration of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej.

Sunday, June 20, 2021 at 2:30 p.m. Director of the Sangha Council Chairman of the Regulatory Office Dharma ambassadors abroad As the person acting on behalf of Somdej Phra Ariyawongsagatanyan Patriarch Sakolmaha Sangha Parinayok Presiding over the inauguration ceremony and granting certificates for the training program for Dhammaduta in foreign affairs, class 27, year 2021, to be given to His Majesty the King and honor

In this respect, Luang Por Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam has donated factors to support the project in the amount of 300,000 baht at the auditorium of the 48th Anniversary of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya

2021 年 Dhammaduta 外交培訓項目第 27 班畢業和頒發證書的儀式是一個功績儀式,也是對已故國王普密蓬·阿杜德陛下的慶祝。

2021 年 6 月 20 日星期日下午 2:30 尊者 Somdet Phra Maha Thirachan僧團理事監管辦公室主席駐外法使作為代表 Somdej Phra Ariyawongsagatanyan 行事的人族長Sakolmaha Sangha Parinayok 2021 年第 27 班 Dhammaduta 外交培訓項目的就職典禮並頒發證書,作為已故國王普密蓬·阿杜德陛下的功績儀式和榮譽

在這方面,龍波帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持已在大城府 Mahachulalongkornrajavidyalaya 大學 48 週年禮堂捐贈了 300,000 泰銖的因素來支持該項目

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด