ข่าวผู้อำนวยการกองการกำลังพลพิเศษพร้อมคณะ เข้าถวายภัตตาหารพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันครบรอบสถาปนากองการกำลังพลพิเศษ - kachon.com

ผู้อำนวยการกองการกำลังพลพิเศษพร้อมคณะ เข้าถวายภัตตาหารพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันครบรอบสถาปนากองการกำลังพลพิเศษ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ผู้อำนวยการกองการกำลังพลพิเศษพร้อมคณะ เข้าถวายภัตตาหารพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันครบรอบสถาปนากองการกำลังพลพิเศษ

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ พันเอก มโนรถ  สุทธิสำแดง  ผู้อำนวยการกองการกำลังพลพิเศษ และนาวาอากาศเอกหญิง สุมีนา  พิจิตรพลากาศ รองผู้อำนวยการกอง พันโท กฤตภัค อ่อนศรี 

พร้อมคณะ เข้าถวายภัตตาหาร สังฆทาน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เนื่องในวันครบรอบสถาปนา ๔ ปี กองการกำลังพลพิเศษ สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร และบุคลากร ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม 

Director of the Special Forces Division with his team went to offer food to the monks and four Thai factors to give to Phra Dhammarattanadilok Director of the Sangha Council On the anniversary of the establishment of the Special Forces Forces

Friday, June 11, 2021 at 10.30 Phra Thammaratanadilok Director of the Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam, has mercy on Colonel Manot Sutthisamdaeng, Director of the Special Forces Division and Commander-in-Chief Sumena Phichitplakat, Deputy Director of the Division, Lieutenant Colonel Krittaphak Onsri

with the group to offer food to the monks, offering food to monks and four factors of Thai food to give Thank you Phra Thammaratanadilok On the occasion of the 4th anniversary of the establishment of the Special Forces Forces Office of the Armed Forces, Department of Clerks, for the prosperity of executives and personnel at the Temple of Dawn, Wat Arun Ratchawararam

特種部隊司司長和他的團隊去給僧侶和四個泰國因素提供食物給Phra Dhammarattanadilok僧團理事在特種部隊成立週年之際

2021 年 6 月 11 日星期五 10:30帕塔瑪拉塔那迪洛僧伽委員會主任、第 9 區院長、鄭王廟住持對特種部隊司司長 Manot Sutthisamdaeng 上校的憐憫和總司令 Sumena Phichitplakat,該師副主任,Krittaphak Onsri 中校

跟團給僧人供食,供僧人供食,泰國四要素供養謝謝帕塔瑪拉塔那迪洛在特種部隊成立4週年之際文員部武裝部隊辦公室,為了黎明寺的行政人員和人員的繁榮,鄭王廟 Ratchawararam

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด