ข่าวในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานทีมแพทย์หลวงพร้อมชุดตรวจโควิด มาให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ ๒ ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานทีมแพทย์หลวงพร้อมชุดตรวจโควิด มาให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ ๒ ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานทีมแพทย์หลวงพร้อมชุดตรวจโควิด มาให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ ๒ ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร วัดอรุณราชวราราม

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทีมแพทย์หลวงสำนักพระราชวังพร้อมชุดตรวจโควิด และจิตอาสา มาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19(COVID-19) ครั้งที่ ๒

ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร วัดอรุณราชวราราม และเจ้าหน้าที่พนักงานของวัด พนักงานรักษาความปลอดภัย คนงานก่อสร้างภายในวัดและประชาชน โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้การต้อนรับทีมแพทย์หลวงพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

His Majesty King Bhumibol Adulyadej bestowed the royal medical team along with the COVID test kit Come to provide the 2nd Covid-19 screening service to offer to monks and novices at Wat Arun Ratchawararam

Wednesday, June 2, 2021 at 12.30 hrs. His Majesty King Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua His Majesty King Rama 10 was graciously pleased to His Majesty bestowed the Royal Medical Team, the Bureau of the Royal Household, along with the COVID-19 test kit and volunteers to provide the 2nd proactive screening service for COVID-19.

Dedicated to monks and novices at Wat Arun Ratchawararam and the staff of the temple security guard Construction workers inside the temple and the people, with Phra Det Grace Luang Pho Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam welcomed the royal medical team at the Ubosot of Wat Arun Ratchawararam Bangkok

普密蓬·阿杜德國王陛下贈送了皇家醫療團隊以及 COVID 檢測試劑盒。前來提供第二次 Covid-19 篩查服務,以提供給 Wat Arun Ratchawararam 的僧侶和沙彌

2021 年 6 月 2 日星期三中午 12 點 30 分。拉瑪十世國王陛下非常高興陛下授予皇家醫療隊、皇家家庭事務局以及 COVID-19 測試套件和志願者,為 COVID-19 提供第二次主動篩查服務。

獻給鄭王廟的僧侶和沙彌和寺廟的工作人員警衛寺廟內的建築工人和人民,與 Phra Det Grace Luang Pho帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持在鄭王廟的 Ubosot 迎接皇家醫療隊曼谷

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด