ข่าวพระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ covid 19 แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถระสมาคม - kachon.com

พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ covid 19 แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถระสมาคม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ covid 19 แด่ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถระสมาคม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นำโดย คุณกฤษฎา  ศังขมณีรองผู้ว่าการ(วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค และ คุณเสาวภา สมุทรถาผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  

เดินทางมาถวายเครื่องพ่นยา ชนิดเครื่องแบตเตอรี่ สำหรับพ่นฆ่าเชื้อ covid 19 แบบสะพายหลัง ปรับแรงดันได้  พร้อมอุปกรณ์ถังพ่นยา กระบอกพ่นยา และน้ำยาฆ่าเชื้อ covid 19  Knapsack Manal Power Sprayer พร้อมทั้งร่วมถวายเครื่องสักการะแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02-89102185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Phrarat Thiracharn Assistant Abbot, Wat Arun Led a group of disciples offering covid 19 disinfectant spray to Phra Thammaratanadilok Director of the Maha Thera Association

Sunday, May 16, 2011, the group of disciples of Phra Dech Phra Khun Luang Por Phrarat Thiracharn Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam, led by Khun Krisada Sangkhamanee, Deputy Governor (Academic), Provincial Waterworks Authority and Ms. Saowapha Samuttha, Director of the Office of the Governor Provincial Waterworks Authority With staff

Traveled to offer the inhaler Machine battery type For sterilizing covid 19 pressure adjustable backpack. With equipment, sprayer, sprayer, and disinfectant covid 19 Knapsack Manal Power Sprayer, including offering sacrifices to Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Member of the Mahathera Association of the Archbishop, Region 9 Abbot of Wat Arun, at the Central Office of Wat Arun.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

You believers can make merit and donate to contribute to food costs. Consumables in the project "Dharn at Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02-89102185

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare
Page: Wat Arun Ratchawararam Bangkok I Wat Arun Ratchawararam Bangkok

帕拉拉(Pirarat)助理牧師,鄭王廟帶領一群門徒為Phra Thammaratanadilok提供covid 19消毒噴霧劑Maha Thera協會理事

2011年5月16日,星期日,Phra Dech Phra Khun Luang Por的門徒們帕拉拉(Pirarat) Wat Arun Ratchawararam的助理住持,由省水務局副局長Khun Krisada Sangkhamanee和省長辦公室主任Saowapha Samuttha女士領導省水務局與員工

前往提供吸入器機器電池類型用於對covid 19壓力可調背包進行消毒。與設備,噴霧器,噴霧器和消毒劑一起使用covid 19 Knapsack Manal Power噴霧器和一個犧牲品Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok大廟的大主教Mahathera協會成員,位於鄭王廟中央辦公室的鄭王廟9號住持。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

您的信徒可以做出貢獻,並為食物成本做出貢獻。 “ Dharn Wat Arun”項目中的耗材
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02-89102185

或者這次轉賬賺錢暹羅商業銀行
帳號055-255170-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺公益事業
Page:曼谷阿倫叻差拉拉姆寺I曼谷阿倫叻差拉拉姆寺曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

有組織的僧侶-新手志願者精神。向修道院的僧侶和新手提供午餐盒。此外,鄭王廟的工作人員還將把食物帶給鄭王廟周圍其他3個社區的代表。減輕人們在COVID 19流行病(新潮)中的痛苦。

您的信徒可以做出貢獻,並為食物成本做出貢獻。 “黎明寺的達恩”項目中的消耗品
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02-89102185

或者這次轉賬賺錢暹羅商業銀行
帳號055-255170-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺公益事業
Page:曼谷阿倫叻差拉拉姆寺I曼谷阿倫叻差拉拉姆寺曼谷

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก