ข่าวพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม พัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระปรางค์วัดอรุณ และโดยรอบบริเวณโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม พัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระปรางค์วัดอรุณ และโดยรอบบริเวณโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม พัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระปรางค์วัดอรุณ และโดยรอบบริเวณโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ท่านมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบขององค์พระปรางค์วัดอรุณ และโดยรอบบริเวณโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ให้มีความสวยงามเจริญหูเจริญตาแก่ท่านผู้เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

จัดหาสิ่งสวยงามควรค่าแก่การเป็นโบราณวัตถุโบราณต่อไปในภายภาคหน้าเช่น กระถางเครือบ และเครื่องปั้นดินเผาเครือบลายต่างๆ มาติดตั้งเพื่อซ่อมแซมทดแทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา เพื่อความสวยงานเจริญหูเจริญตาและอำนวยความสดวกแก่ท่านนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสักการะองค์พระปรางค์วัดอรุณและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Developing non-stop for the beauty of the surrounding landscape of Phra Prang, Wat Arun And surrounding the archaeological site of Wat Arun

On April 21, 2554 with the mercy of Phra Dech Pra Khun Luang Por. Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun That you have the determination to strive to develop and adjust the surrounding landscape of Phra Prang, Wat Arun And surrounding the important archaeological sites of Wat Arun

To be beautiful, prosperous, pleasing to the eye for those who come to visit the beauty of the beautiful Wat Arun Ratchawararam. Therefore gave mercy orders Secretary Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Provide beautiful things worthy of being ancient relics in the future, such as pottery and various patterned pottery. To be installed to repair and replace the old that has worn down over time. For beauty, work, prosperity, pleasing to the eye and facilitating the freshness of the tourists Who traveled to worship the Phra Prang, Wat Arun and worship the sacred objects of Wat Arun.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

Phratharmaratanadilok僧伽協會理事不斷開髮美麗的掃管Ph阿倫帕府(Pra Prang)周邊美景。及其周圍的鄭王廟(Ratawararam)考古遺址

2554年4月21日,在Phra Dech Pra Khun Luang Por的幫助下。 Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持您有決心努力開發和調整阿倫寺(Phra Prang)周邊景觀的決心及其周圍的鄭王廟重要考古遺址

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

對於那些來參觀美麗的黎明寺(Ratawararam)的美麗的人來說,要美麗,繁榮,令人賞心悅目。因此發出了憐憫命令鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)秘書辦公室由Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺的秘書-黎明寺的助理住持和拉差瓦拉拉姆寺(Wat Arun)的助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho

提供值得作為將來的古代文物的美麗事物,例如陶器和各種圖案的陶器。要安裝以修理和更換隨著時間的推移而磨損的舊機器。為了美麗,工作,繁榮,賞心悅目並促進遊客的新鮮感誰去拜訪阿倫寺(Phra Prang),拜訪阿倫寺(Wat Arun)的神聖物品。

本杰馬斯·阿克森·尼特·凱恩凱(Kanja Report)巡迴演出

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก