ข่าวบรรยากาศคืนที่ ๕ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

บรรยากาศคืนที่ ๕ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

บรรยากาศคืนที่ ๕ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.(คืนที่ ๕) พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโร น.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม คุณศิริเวช รัตนเทพสถิตย์ คุณนเรศ-คุณภัสณิชา บุษยาสกุล คุณอรทัย กองโชคและครอบครัว ลูกหลานคุณฉวี งามขำ(ป้าก้อนดิน) ครอบครัวสุขมาก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

The 5th night atmosphere, a merit-making ceremony, a chanting of the Abhidhamma, dedicated to Phra Prathip Kitchaphirom, former priest 2, former assistant abbot Wat Arun (Temple of Dawn)

On April 3, 2011, at 6:00 p.m. (the fifth night), a merit-making ceremony to pray for Phra Abhidharma, Dedication to Phra Kru Prathip Kitchapirom (Chanin Chakawaro, Ngor. Former assistant abbot Wat Arun Ratchawararam Khun Siriwet Rattanathepsatit Ms. Nares-Ms. Pasnicha Butsaya Sakul, Ms. Orathai Kongchok and family Children of Khun Chawi Ngam Khum (Aunt Khandin) The family is very happy. Hosts a prayer

With Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Presided over the ceremony at Hall 7, Hall of Wat Arun, Ratchawararam, Wat Arun Sub-district, Bangkok Yai District Bangkok

第五晚的氣氛,一個功績儀式,對阿毘達摩的誦經,獻給帕特拉·基查菲隆(Phra Prathip Kitchaphirom),前牧師2,前助手黎明寺(黎明寺)

2011年4月3日,下午5:00(第五個晚上),舉行了一次功德典禮,高呼帕·阿比達瑪(Phra Abhidharma),獻給帕·克魯·普拉特普·基切皮隆(Phra Kru Prateep Kitchapirom)(恩戈爾·賈寧·賈卡瓦羅(Chanin Jakawaro),前助理住持)掃管A阿倫Ratchawararam Khun Siriwet Rattanathepsatit Nares女士-Pasnicha Butsaya Sakul女士,Orathai Kongchok女士及其家人坤查維的孩子恩甘·昆(Ngam Khum)(阿姨·坎丹)家庭非常幸福。主持形而上學的祈禱

和Phra Dech Pra Khun Luang Por一起Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持在曼谷艾伊區黎明寺街道Ratchawararam寺黎明寺大廳7號廳主持儀式曼谷

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก