ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีทำบุญครบวันมรณะภาพ ๗ วัน อุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีทำบุญครบวันมรณะภาพ ๗ วัน อุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีทำบุญครบวันมรณะภาพ ๗ วัน อุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(ทำบุญครบวันมรณะภาพ ๗ วัน) อุทิศถวายพระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

โดยมี พระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค ๑ รักษาการเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถานวัดอรุณราชวราราม  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

The clergy of Wat Arun Ratchawararam Temple Organized a 7-day merit making ceremony dedicated to Phra Prathip Kitchapirom, former priest 2, former assistant abbot of Wat Arun.

On April 3, 2011, at 09.00 hrs., The Sangha of Wat Arun, with the great dignity of Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Participated in a merit-making ceremony for Sattamwar (7 days of death merit making) dedicated to the Provost Prateep Kitchapirom (Chanin Chakawaro, Ngor. Wat Arun (Temple of Dawn)

With Phra Thep Pariyat Muni Deputy Dean of Region 1, Acting Chancellor of Region 1, Abbot of Wat Hong Rattanaram Ratchaworawihan Is a sermon show at Hall 7, Wat Arun, Ratchawararam Temple, Wat Arun Sub-district, Bangkok Yai District Bangkok

黎明寺Ratchawararam寺的僧侶組織了為期7天的頒獎典禮,專門紀念了阿倫寺的前牧師2,前助理住持Phra Prathip Kitchapirom。

2011年4月3日上午9時,鄭王廟的僧伽(Sangha)與瑯勃拉邦(Luang Por) Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持參加了獻給普羅斯特·普雷特普·基奇皮拉姆(Profest Prateep Kitchapirom)教務長的薩塔姆瓦爾(Sattamwar)功績頒獎典禮(死神功績7天)。

與帕府(Phra Thep)Pariyat Muni 1區副院長1區代理校長Wat Hong Rattanaram Ratchaworawihan的住持是在曼谷艾伊區黎明寺街道Ratchawararam寺黎明寺7號大廳進行的佈道曼谷

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก