ข่าวพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการยกยอดสุวรรณฉัตร พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการยกยอดสุวรรณฉัตร พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการยกยอดสุวรรณฉัตร พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการยกยอดสุวรรณฉัตร พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พร้อมด้วยพระเถรานุเถระหมู่ใหญ่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ทั้งนี้มี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการในอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีในครั้งนี้

เครดิต นพรัตน์ ไผ่แก้ว

Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Is the chairman of the carryover Suwan Chat Phra That Phanom Model Huai Mek District Kalasin Province

On March 31, 2011, Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Royal palace Mercy is the president of the clergy. In carrying up Suwanchat Phra That Phanom Model Huai Mek District Kalasin Province

Along with a large group of monks In the clergy, Region 9, all 4 provinces, with Mr. Songpol Jai Krim, Governor of Kalasin Province Is the president of the secular division. Along with officials in Huai Mek district Kalasin Province Attend this ceremony

佛法寺僧伽協會理事是結轉Suwan Chat的董事長Phra That Phanom模型槐梅區加拉信府

2011年3月31日,Phra Dech Pra Khun Luang Por佛法寺佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持皇宮憐憫是神職人員的總統。在進行Suwanchat Phra That Phanom模型槐梅區加拉信府

和一大批和尚一起在神職人員的9區,全部4個省,加拉信省省長Songpol Jai Krim先生是世俗事業部的總裁。和懷梅區的官員們一起加拉信府參加這個儀式

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก