ข่าวพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูประทีปกิจจาภิรม(ชนินทร์ จกฺกวโรน.ธ.เอก ป.ธ. ๓) อดีตเจ้าคณะ ๒ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานน้ำหลวงสรงศพ และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณสงฆ์ถวายการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร

Royal Water Ceremony to wash the body of Phra Kru Prathip Kitchapirom (Chanin Jok Kawaro, Ngor., Ek Por. 3) Former Priest 2, Former Assistant Abbot of Wat Arun Rachawararam

On March 30, 2020, at 7:10 p.m. Royal Water ceremony, the royal watering ceremony for Phra Kru Prathip Kitchapiram (Chanin Jok Kawaro, Ngor., Ek Por. 3) Former Priest 2, Former Assistant Abbot of Wat Arun Rachawararam With Chao Phrakhun Somdej Phra Putthachan Director of the Sangha Association Eastern Great Primate Abbot of Wat Traimit Wittayaram Mercy is the president of the Luang Nam Song Songkran. And Somdej Phra Mahathiracharn Director of the Sangha Association Advisor to the Dean of Region 10 Abbot of Wat Yannawa Participate in this event as well

The clergy of Wat Arun, with Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Along with the monks to welcome this time at Hall 7 Pannasathan, Wat Arun, Ratchawararam Temple, Wat Arun Sub-District, Bangkok Yai District, Bangkok.

皇家水洗禮儀式,清洗Phra Kru Prathip Kitchapirom(Chanin)的屍體Jok Kawaro,Ngor。,Ek Por。3)前牧師2,阿倫·拉差瓦拉蘭寺(Wat Arun Rachawararam)的前住持

2020年3月30日,晚上7:10皇家水儀式,帕府(Phra Kru Prathip Kitchapiram)的皇家澆水儀式(加寧約克·卡瓦羅(Jok Kawaro),名詞(Ek Phor)3)前牧師2,鄭王廟(Wat Arun Rachawararam Temple)的助理住持與Chao Phrakhun Somdej Phra Putthachan僧伽協會理事東部大靈長類動物Wat Traimit Wittayaram的住持Mercy是Luang Nam Song Songkran的總裁。和Somdej Phra Mahathiracharn僧伽協會理事Yannawa寺10院長的院長顧問也參加這個活動

黎明寺的神職人員與瑯勃爾Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會,阿倫寺9住持這次和尚與僧侶一起在曼谷曼谷艾伊區黎明寺,黎明寺,帕納森(7)大廳舉行。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก