ข่าวช่องทีวีดัง TNN 16 ร่วมนำเสนอ แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด สนับสนุนการท่องเที่ยววัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริง 360 องศา(มีคลิป) - kachon.com

ช่องทีวีดัง TNN 16 ร่วมนำเสนอ แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด สนับสนุนการท่องเที่ยววัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริง 360 องศา(มีคลิป)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ช่องทีวีดัง TNN 16 ร่วมนำเสนอ แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด สนับสนุนการท่องเที่ยววัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริง 360 องศา(มีคลิป)

ในช่วงข่าวภาคเที่ยงของช่องทีวีดัง TNN 16 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ได้มีการนำเสนอสกู๊ปข่าวการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่กำลังซบเซาลงเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ช่องข่าว TNN 16 ระบุถึงการชะลอตัวเข้าวัดทำบุญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้กล่าวถึงการเที่ยวชม โบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญวัดอรุณราชวราราม ซึ่งได้มีการปิดวัดงดการเที่ยวชมโบราณสถานของวัด ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 มกราคม 2564  เพื่อระงับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แต่ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาดังกล่าว 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานกับทางลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ร่วมจัดทำแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่ออำนวยความสดวกแก่พี่น้องประชาชนไทยและชาวต่างชาติ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอทั้งภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุดเท่าที่เคยมีการนำเสนอมาในระบบ 360 องศา

ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือคลื๊กที่ลิ้งค์ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญ ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

The popular TV channel TNN 16 joins the presentation of one app to travel throughout the temple. Tourism Support for Wat Arun Ratchawararam Temple Virtual reality 360 degrees (with clips)

During the midday news of the popular TV channel TNN 16 on January 10, 2021, there is a presentation of the scoop for the news of tourism in Thailand that is stagnating because of the coronavirus outbreak 2019 or COVID-19 that is spreading. Outbreak in wave 2 is now available.

The TNN 16 news channel stated the slowdown in Buddhist merit-making temples during the COVID-19 epidemic, and spoke about sightseeing tours of important relics, Wat Arun. Which has closed the temple, refrain from visiting the historic sites of the temple From 6 - 31 January 2021 to quell the spread of the coronavirus 2019.

But with great care and comfort to parents, brothers and sisters, Thai citizens and foreign tourists from all over the world. Who missed the opportunity to visit the beauty of the ancient archaeological site, important relics of Wat Arun Ratchawararam During that time

Monks of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam Therefore gave mercy orders Secretary Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Coordination with the children of Phra Chao Tak, the people of Wat Arun by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) joins the creation of a virtual eco-tourism application. To facilitate the benefit of Thai people and foreigners.

Have the opportunity to visit the beauty of the ancient relics of Wat Arun. Virtual reality online It presents both pictures and video clips of the beauty of Wat Arun Ratchawararam. With the most detailed history of history ever presented in a 360 degree system

Which you can scan a single QR Code to travel around the temple Or click on the link https://360.kaenkaewontour.com/watarun To explore the beauty of Wat Arun, both monasteries online. Click to see the clip of the building history and the history of Wat Arun.

How has the history Who created it in detail from the past to the present? As a guideline for traveling to visit important ancient relics That there are things and in which direction It is a guideline for conservation tourism of the country's important archaeological sites. After the situation of the coronavirus outbreak 2019

In which the team Kaenkaew On Tour by Kaun has organized a tour of Wat Arun in this format in 3 languages: Thai, Chinese, and English, initially ready to present in the Thai language section first. To give opportunity for Thai people to try using the first group And will accelerate development into a 3-language system soon

 

受歡迎的電視頻道TNN 16加入了該應用程序,可以在整個寺廟中旅行。黎明寺Ratchawararam寺的旅遊支持360度虛擬現實(帶剪輯)

在2021年1月10日流行的電視頻道TNN 16的午間新聞中,由於泰國冠狀病毒爆發2019或COVID-19的傳播,泰國旅遊新聞的報導停滯不前。現在可以在第二波中爆發。

TNN 16新聞頻道指出,在COVID-19流行期間,佛教功德廟宇的發展速度減慢,並談到了重要遺跡阿倫寺的觀光遊。已關閉聖殿,避免參觀聖殿的歷史遺跡從2021年1月6日至31日停止2019年冠狀病毒的傳播。

但是,他們對父母,兄弟姐妹,泰國公民和來自世界各地的外國遊客都給予了極大的照顧和安慰。誰錯過了參觀古老考古遺址之美的機會,古老考古遺址是鄭王廟的重要遺物在那段時間內

黎明寺Ratchawararam寺的僧侶作者:Phradej Phrakhun Luang Por佛法寺黎明寺(Ratawararam)的住持因此發出了憐憫命令黎明寺(Ratawararam)秘書辦公室Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺(Ratchawararam)秘書-黎明寺(Arun Ratchawararam)的助理住持

和拉差瓦拉拉姆寺(Ratchawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho與Khun Wit Arun(Akarawit)的Phra Chao Tak的孩子,Arun的人民進行協調Rattanaprasit)加入了虛擬生態旅遊應用程序的創建。為了促進泰國人民和外國人的利益。

有機會參觀黎明寺的古蹟之美。在線虛擬現實它同時顯示了黎明寺Ratchawararam之美的圖片和視頻剪輯。擁有360度系統中最詳盡的歷史記錄

您可以掃描單個QR碼在寺廟周圍旅行或點擊鏈接 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 在網上探索黎明寺和修道院的美麗。單擊以查看建築物歷史記錄和黎明寺的歷史記錄。

歷史如何誰從過去到現在詳細地創建了它?作為遊覽重要古蹟的指南有東西,朝哪個方向它是該國重要考古遺址的保護旅遊業的指南。 2019年冠狀病毒爆發後

其中團隊Kaun的Kaenkaew On Tour巡迴演唱會以三種語言(泰國,中文和英語)組織了鄭王廟的遊覽,最初準備在泰國語言部分進行演示。讓泰國人有機會嘗試使用第一組並將很快加速開發成3語言系統

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

.....

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก