ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก Big Cleaning Day เป็นวันที่สี่เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก Big Cleaning Day เป็นวันที่สี่เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก Big Cleaning Day เป็นวันที่สี่เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๔ ของการปิดให้เข้าเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมกับภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ช่วยกันล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาดและเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วทั้งพระอาราม

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่น "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กเข้าชมที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ทั้งภาพในแบบ 360 องศา พร้อมคลิปบอกเล่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวราราม โดยละเอียดทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

The monks of Wat Arun Rachawararam by Phra Tham Rattanadilok, Big Cleaning Day, is the fourth day for safety from the spread of COVID-19 virus.

January 10, 2011 was the fourth day of the closure of the ancient ruins to visit. Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam To work with the government to prevent the spread of the coronavirus 2019 or COVID-19 that is currently spreading in wave 2

The Sangha of Wat Arun, the monks by Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Has mercy as the leader of the monks and novices And staff of Wat Arun Ratchawararam Help each other to wash and disinfect for cleanliness and to ensure the safety of the coronavirus epidemic throughout the monastery.

By the way of the temple monks of Wat Arun, together with the children of Wat Arun According to the rumor of Phra Dech, Luang Por Phra Dharmaratanadilok Who want to facilitate fresh for you tourists Those who are interested in visiting the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Therefore created an application "One App to Travel Around Temple" for 360 degree virtual online travel

Which those interested can scan the QR Code or click to view https://360.kaenkaewontour.com/watarun To visit the beauty of the ancient ruins Important relics of Wat Arun Rachawararam, both images in 360 degrees with clips telling the history of the ancient place. Important antiques of Wat Arun Ratchawararam In detail the whole monastery

 

大清潔日(Phra Tham Rattanadilok)的阿倫·拉差瓦拉姆(Wat Arun Rachawararam)的和尚,是防止COVID-19病毒傳播的第四天。

2011年1月10日是參觀古代遺址的第四天。黎明寺的重要古董與政府合作以預防目前在第二波中傳播的冠狀病毒2019或COVID-19的傳播

黎明寺的僧伽,瑯勃拉德的和尚Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Phor。9)9區僧伽僧伽協會理事Arun Ratchawararam寺的住持慈悲為僧侶和新手的領袖和鄭王廟的工作人員互相幫助清洗和消毒以確保衛生,並確保整個修道院內冠狀病毒流行的安全。

通過鄭王廟的和尚,以及鄭王廟的孩子們根據Phra Dech的傳言,Luang Por佛法寺誰想為您的遊客帶來新鮮感那些對參觀黎明寺(Ratawararam)的美麗感興趣的人。因此創建了一個應用程序360度虛擬在線旅行的“一個環遊寺廟的應用程序”

那些感興趣的人可以掃描QR碼或單擊以查看 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 參觀古蹟之美Wat Arun Rachawararam的重要遺物,兩幅圖像都帶有360度夾角,講述了這個古老地區的歷史。掃管R阿倫Ratchawararam的重要古董詳細整個修道院

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก