ข่าวพระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙  เป็นประธานเปิดงานโครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถระ และบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓ - kachon.com

พระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙  เป็นประธานเปิดงานโครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถระ และบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙  เป็นประธานเปิดงานโครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถระ และบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) อาคารหอฉันพระครูภาวนาวิหารคุณ (บุญเกิด ฐิตธมฺโม) และมอบประกาศเกียรติคุณผู้อุปถัมภ์บริจาคร่วมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มอบประกาศนียบัตรฯการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บ.ส., ป.สศ.) พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา 

โดยมี พระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดคณะผู้บริหารวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และพระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ในการนี้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หน่วยงานราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ศิษย์เก่าและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมพระราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

.....

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก