ข่าวประมวลภาพการทำงานด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19(มีคลิป) - kachon.com

ประมวลภาพการทำงานด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19(มีคลิป)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ประมวลภาพการทำงานด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19(มีคลิป)

ตลอดระยะเวลา 66 วันเต็ม ของการทำงานเปิดโรงทานแจกอาหารและเครื่องดื่มให้รับประทานฟรีวันละสองมื้อ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ด้วยการสนองงานของคณะทำงานกองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีภาพประทับใจในการร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามอยู่มากมายหลายภาพ

ด้วยความเมตตา ด้วยปณิธานอันแรงกล้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในแนวคิดที่จะให้วัดและพี่น้องประชาชนข้างวัดเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งท่านได้ทำสำเร็จ และได้พิสูจน์แล้วถึงแนวคิดของท่าน ว่าสำผัสได้จริงในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ซึ่งสร้างความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชน ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมกับท่านผู้ใจบุญจากทุกสาขาอาชีพ เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลา ๖๖ วันเต็มที่ผ่านมา 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาจะคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงาน ที่ร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คอยอำนวยความสดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด นับเป็นความโชคดีของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ และพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ผู้นำคณะสงฆ์ผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาเช่นท่านมาเป็นผู้นำ คอยดูและพวกเราในยามทุกข์ยาก ให้ความรักความห่วงใยพวกเราประดุจพ่อดูแลลูก

อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก นโยบายที่สำผัสได้จริงของพระธรรมรัตนดิลก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่วัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๓ ของการทำงานศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการประสานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เป็นปณิธานอันแรงกล้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในแนวคิดที่จะให้วัดและพี่น้องประชาชนข้างวัดเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งท่านได้ทำและได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของท่านว่าสำผัสได้จริงในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสร้างความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้

ตลอดเวลาที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ได้เปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาถึงในวันนี้เป็นเวลา ๔๓ วันเต็ม ภาพชินตาที่ทุกคนได้เห็นเป็นประจำทุกวันก็คือ ภาพของพระภิกษุชราใจดีผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตาคอยเดินดูแลให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อประชาชน คอยเดินดูแลพูดคุยด้วยความรักความเมตตากับพี่น้องประชาชนผู้ตกยากอย่างเป็นกันเอง คอยอำนวยความสดวกให้พี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

พระภิกษุชราใจดีผู้เปรี่ยมไปด้วยเมตตารูปนั้นก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้วัดและพี่น้องประชาชนข้างวัดเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก นับเป็นความโชคดีของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณและพี่น้องผู้เดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ผู้นำคณะสงฆ์ผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาเช่นท่านมาเป็นผู้นำ คอยดูและพวกเราในยามทุกข์ยาก ให้ความรักความห่วงใยพวกเราประดุจพ่อดูแลลูก

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก